Sådan finder I de vurderinger, I kan klage over

Få overblik over de historiske vurderinger for ejendommen på Den Offentlige Informationsserver (OIS).

I kan finde de historiske vurderinger på ois.dk. Her finder I den grundværdi og ejendomsværdi, som jeres ejendom er blevet vurderet til på det konkrete tidspunkt. Se herunder, hvordan I gør.

I kan kun klage over de år, hvor der er foretaget en vurdering

De historiske vurderinger, I kan klage over nu, er foretaget i perioden fra 2013-2020, men den enkelte ejendom er som udgangspunkt kun vurderet hvert andet år. Vi har tidligere delt ejendommene op i to kategorier, når vi vurderede dem:

 • ejerboliger - som vi vurderede i årene 2013, 2015, 2017, 2018 og 2020.
 • andre ejendomme - som vi vurderede i årene 2014, 2016, 2018 og 2019.

Hvis jeres ejendom er blevet vurderet i et andet år end dem herover, er det fordi, vi har omvurderet den. Det kan fx være sket, hvis I har lavet en om- eller tilbygning, eller hvis kommunen har ændret lokalplanen. Når I skal finde de historiske vurderinger for jeres ejendom, skal I derfor vælge de år, hvor der er foretaget en vurdering.

En ejendom vil også kunne være gået fra at skulle vurderes i den ene af årrækkerne ovenfor, til at skulle vurderes i den anden af årrækkerne. Det kan fx være sket, hvis en ejendom er skiftet fra at være et landbrug til at være en ejerbolig, fordi ejer har solgt jorden fra. Hvis ejendommen i 2016 blev ændret fra landbrug til ejerbolig, vil ejendommen være almindeligt vurderet i 2012 og 2014 (som landbrug), mens den vil være omvurderet i 2016, hvorefter den så blev almindeligt vurderet igen i 2017, 2018 og 2020, denne gang som ejerbolig.

 • Har ejendommen ændret anvendelse mellem 2013 og 2020?

  En ejendom vil også kunne være gået fra at skulle vurderes i den ene af årrækkerne ovenfor, til at skulle vurderes i den anden af årrækkerne. Det kan fx være sket, hvis en ejendom er skiftet fra at være en ren ejerbolig, til at der også er erhverv på ejendommen, som udgør mere end 25 % af ejendommens værdi. Det vil sige, at hvis ejendommen i 2016 blev ændret fra ejerbolig til at blive anvendt til både bolig og erhverv, vil den være almindeligt vurderet i 2013 og 2015 (som ejerbolig). Den vil så være omvurderet i 2016, hvorefter den blev almindeligt vurderet igen i 2018 og 2019, denne gang som en blandet ejendom eller erhvervsejendom.

  I er velkomne til at ringe til os, hvis I er i tvivl om, hvilke vurderinger I kan klage over. Vores telefonnummer er 72 22 16 30.

Sådan finder I historiske vurderinger på ois.dk

 • 1. Find den ejendom, I ønsker at se vurderingerne for

  På forsiden af ois.dk kan I søge efter den ejendom, som I ønsker at kende vurderingerne for. Det gør I ved at bruge søgefeltet.

  I kan bruge forskellige oplysninger til at finde ejendommen. Fx:

  • kommune og adresse
  • postnummer og adresse
  • matrikelnummer
  • ejendomsnummer.

   

  I kan også vælge at finde ejendommen på et kort:

  • Vælg søgning Via kort.
  • Skriv kommunens navn eller kommunenummeret.
  • Zoom ind på den ejendom, I ønsker at se oplysningerne på.


  I brevet fra Vurderingsstyrelsen I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger vil kommunenummer og adresse stå i oversigten sidst i brevet.

 • 2. Find de historiske vurderinger

  Når I har fundet ejendommen, gør I sådan her:

  • Vælg Dine søgninger.
  • Klik på Økonomi.
  • Vælg Tidligere vurderinger og salgspriser og herefter Historiske vurderinger.
  • Vælg årstallet for den vurdering, I er interesserede i, på den liste, der kommer frem.
  • Se den konkrete vurdering under Vurderingsoplysninger.

Vil I klage over vurderingen for 2020?

Så skal I vide, at I ikke kan se vurderingen for netop 2020 inde på ois.dk. I stedet kan I åbne det foreløbige vurderingsgrundlag for 2021 under menupunktet Gældende vurdering - 2021. Værdierne herpå er de samme, som de var for 2020, og derfor kan I tage udgangspunkt i dem, når I skal finde ud af, om I vil klage over vurderingen for 2020.

Hvis I er i tvivl om, hvilke vurderinger I kan klage over, er I altid velkomne til at ringe til os på 72 22 16 30.

I kan ikke klage over alle vurderinger på ois.dk

På oversigten over historiske vurderinger kan I se en vurdering for alle år i en længere årrække tilbage i tid. I kan dog ikke klage over samtlige af disse vurderinger. Ejendommen er som udgangspunkt kun vurderet i de år, der er beskrevet i afsnittet I kan kun klage over de år, hvor der er foretaget en vurdering ovenfor, og det er som udgangspunkt kun dem, I kan klage over. I vil dog også kunne klage over et eller flere andre år i perioden, hvis der er sket omvurdering i et eller flere af de år, hvor ejendommen ikke er almindeligt vurderet. Det kan fx være i tilfælde, hvor ejendommen har ændret anvendelse, eller hvor der er bygget til. Derfor kan det være en god ide at sammenholde de ovenstående år med oversigten på ois.dk for at sikre, at I kun opretter klager for år, der er foretaget vurderinger. I kan kun klage over år, hvor der er foretaget en vurdering.

 

Læs også

 • Hvad er Den Offentlige Informationsserver OIS?

  Den Offentlige Informationsserver, OIS, er en statslig database, der samler en række oplysninger om ejendomme i Danmark. Oplysningerne stammer fra en række landsregistre, der ejes og vedligeholdes af kommunerne, regionerne og staten.