Ejer I en ejendom, der nu kan klages over?

Se, hvilke typer ejendomme der nu kan klages over

Det er nu muligt at klage over vurderingerne for bl.a. disse ejendomme:

 • alle erhvervsejendomme
 • visse ejerboliger, hvor et af disse kriterier er opfyldt:
  • Det er en ejerlejlighed, der ikke er til helårsbeboelse (fx en ferielejlighed).
  • Der er registreret erhvervsarealer på ejendommen.
  • Grundarealet er større end 2 hektar.
  • På ejendommen er der opført eller ret til at opføre produktionsvindmøller eller et erhvervsmæssigt solcelleanlæg.
  • Det er en beboelsesejendom med mere end to boligenheder (fx en udlejningsejendom).
 • landbrugs- og skovejendomme
 • ubebyggede grunde
  • det gælder dog ikke
   1) ubebyggede grunde, som udelukkende ligger i byzone, der kan bygges helårsbebolig på, og som er mindre end 1.400 m², og 2) ubebyggede grunde, som udelukkende ligger i et sommerhusområde, der kan bygges sommerhus eller fritidsbolig på, og som er mindre end 2.400 m².

 

Det er endvidere muligt nu at klage over de historiske vurderinger for en ejendom, der er

 • ejet af staten
 • ejet af en region
 • ejet af en kommune
 • vurderet til 0 kr.
 • forbigået ved vurderingen, fordi den er vurderet til en værdi under 100.000 kr.
 • udgået pr. 31. december 2019
 • undtaget fra vurdering (efter § 7 i vurderingsloven)
 • registreret som moderejendom, men i hele eller dele af perioden fra den 1. oktober 2013 til den 31. december 2019 havde en anden anvendelse.

Har jeres ejendom været en moderejendom siden den 1. oktober 2013?

Så kan I ikke klage, selvom I har fået brev om, at I kan. Der er ikke foretaget vurderinger for moderejendomme i perioden 2013-2019, og derfor er der ikke nogen historiske vurderinger at klage over. Brevet om at klage er sendt til jer ved en fejl, og det beklager vi.

Er jeres ejendom registreret som erhverv?

For nogle ejendomme kan man umiddelbart være i tvivl, om det er en erhvervsejendom eller andet. Hvis hele ejendommens areal bliver brugt til erhverv, er det sådan, den er vurderet.

Herunder kan du se et eksempel på en erhvervsejendom, der typisk kan være tvivl om – men som er erhverv.

Campingplads uden privatbolig

Denne ejendom består af en åben plads med nogle mindre toilethuse. På ejendommen bliver der drevet en campingplads, hvor turister kan leje sig ind. Ejeren af campingpladsen bor et andet sted. Fordi ejendommen udelukkende bliver brugt til erhverv, er den vurderet sådan.

Er der registreret både bolig og erhverv på jeres ejendom?

Hvis en ejendom bruges til både bolig og erhverv, og værdien af det areal, der bruges til erhverv, udgør 25 % eller mere af ejendommens samlede værdi, vurderes ejendommen som det, vi kalder for en ”blandet ejendom”. Det kommer derfor ikke an på størrelsen af det areal, der bruges til erhverv, men på hvor meget vi vurderer, det er værd i forhold til ejendommens samlede værdi.

Herunder kan I se nogle eksempler på denne type blandede ejendomme.

Virksomhed på ejendommen

Denne ejendom består af tre bygninger og ligger på en indfaldsvej til en større by. Udefra ligner det et helt almindeligt parcelhus og en garage. Bag ved huset ligger der en bygning med en stor port. Denne bygning anvendes til et mindre autoværksted. Husets og garagens areal udgør tilsammen 200 m2. Autoværkstedet udgør 100 m2, hvilket svarer til ca. 33 % af ejendommens samlede grundareal på 300 m2. Selvom boligarealet er større end erhvervsarealet, vil ejendommen blive vurderet som en blandet ejendom. Det gør den, fordi vi vurderer, at autoværkstedet udgør en væsentlig del af ejendommens samlede værdi. Det vil sige mere end 25 % af den samlede ejendomsværdi.

Kreativt værksted i baghaven

Denne ejendom består af to bygninger. Forrest på grunden ligger der en nyrenoveret patriciervilla, og i baghaven er der en bygning, som ligner en ældre lade. Inde i denne bygning er der et keramikværksted og lager for produktionen. Boligens areal inkl. have udgør 500 m², og værkstedet udgør 500 m². Ejendommens samlede kvadratmeter er altså størrelsesmæssigt fordelt med 50 % til boligareal og 50 % til erhvervsareal. Da vi vurderer, at værkstedets areal på 500 m2 udgør en væsentlig del af ejendommens samlede værdi, vil ejendommen blive vurderet som blandet ejendom. Det gør den, fordi vi vurderer, at keramikværkstedet udgør en væsentlig del af ejendommens samlede værdi. Det vil sige mere end 25 % af den samlede ejendomsværdi.

Eksemplerne her er fiktive. I hver enkelt sag vil der altid blive foretaget en konkret vurdering, der tager højde for alle de forhold, der gælder for netop den ejendom, det handler om.