Ejer I en ejendom, der nu kan klages over?

Se, hvilke typer ejendomme der nu kan klages over

Det er nu muligt at klage over vurderingerne for bl.a. disse ejendomme:

 • ejendomme, der bruges udelukkende til erhverv
 • ejendomme, der indeholder både bolig og erhverv
 • landbrugsejendomme
 • skovejendomme
 • ubebyggede grunde
  • det gælder dog ikke
   1) ubebyggede grunde, som udelukkende ligger i byzone, der kan bygges helårsbebolig på, og som er mindre end 1.400 m², og 2) ubebyggede grunde, som udelukkende ligger i et sommerhusområde, der kan bygges sommerhus eller fritidsbolig på, og som er mindre end 2.400 m².
 • visse ejerboliger
 • ejendomme ejet af enten staten, en region eller en kommune
 • ejendomme, der er vurderet til 0 kr.

Det afgørende er, hvordan jeres ejendom var registreret den 31. december 2019. Derfor har I fået brev om at klage over de historiske vurderinger nu, også selvom der eventuelt er sket ændringer på jeres ejendom efter denne dato.

Er jeres ejendom registreret som erhverv?

For nogle ejendomme kan man umiddelbart være i tvivl, om det er en erhvervsejendom eller andet. Hvis hele ejendommens areal bliver brugt til erhverv, er det sådan, den er vurderet.

Herunder kan du se et eksempel på en erhvervsejendom, der typisk kan være tvivl om – men som er erhverv.

Campingplads uden privatbolig

Denne ejendom består af en åben plads med nogle mindre toilethuse. På ejendommen bliver der drevet en campingplads, hvor turister kan leje sig ind. Ejeren af campingpladsen bor et andet sted. Fordi ejendommen udelukkende bliver brugt til erhverv, er den vurderet sådan.

Er der registreret både bolig og erhverv på jeres ejendom?

Hvis en ejendom bruges til både bolig og erhverv, og værdien af det areal, der bruges til erhverv, udgør 25 % eller mere af ejendommens samlede værdi, vurderes ejendommen som det, vi kalder for en ”blandet ejendom”. Det kommer derfor ikke an på størrelsen af det areal, der bruges til erhverv, men på hvor meget vi vurderer, det er værd i forhold til ejendommens samlede værdi.

Herunder kan I se nogle eksempler på denne type blandede ejendomme.

Virksomhed på ejendommen

Denne ejendom består af tre bygninger og ligger på en indfaldsvej til en større by. Udefra ligner det et helt almindeligt parcelhus og en garage. Bag ved huset ligger der en bygning med en stor port. Denne bygning anvendes til et mindre autoværksted. Husets og garagens areal udgør tilsammen 200 m2. Autoværkstedet udgør 100 m2, hvilket svarer til ca. 33 % af ejendommens samlede grundareal på 300 m2. Selvom boligarealet er større end erhvervsarealet, vil ejendommen blive vurderet som en blandet ejendom. Det gør den, fordi vi vurderer, at autoværkstedet udgør en væsentlig del af ejendommens samlede værdi. Det vil sige mere end 25 % af den samlede ejendomsværdi.

Kreativt værksted i baghaven

Denne ejendom består af to bygninger. Forrest på grunden ligger der en nyrenoveret patriciervilla, og i baghaven er der en bygning, som ligner en ældre lade. Inde i denne bygning er der et keramikværksted og lager for produktionen. Boligens areal inkl. have udgør 500 m², og værkstedet udgør 500 m². Ejendommens samlede kvadratmeter er altså størrelsesmæssigt fordelt med 50 % til boligareal og 50 % til erhvervsareal. Da vi vurderer, at værkstedets areal på 500 m2 udgør en væsentlig del af ejendommens samlede værdi, vil ejendommen blive vurderet som blandet ejendom. Det gør den, fordi vi vurderer, at keramikværkstedet udgør en væsentlig del af ejendommens samlede værdi. Det vil sige mere end 25 % af den samlede ejendomsværdi.

Eksemplerne her er fiktive. I hver enkelt sag vil der altid blive foretaget en konkret vurdering, der tager højde for alle de forhold, der gælder for netop den ejendom, det handler om.