Hvem kan klage?

Det er nu muligt at klage over flere historiske vurderinger for en række ejendomme. Her kan I se, hvilke kriterier I skal opfylde, og hvilke ejendomme der er omfattet.

Har I ret til at klage?

Som udgangspunkt har I ret til at klage, hvis I opfylder enten ét af disse to kriterier eller dem begge:

  • I var ejere af ejendommen i året for den vurdering, I vil klage over.
  • I betalte ejendomsværdiskat, grundskyld (ejendomsskat) eller dækningsafgift på baggrund af vurderingen for det år, I vil klage over.

Det betyder også, at hvis der har været andre ejere end jer i årene 2013-2020, eller andre som har skullet betale skat af ejendommen i disse år, har de også mulighed for at klage. Det kan fx være, hvis I har købt ejendommen i denne periode, så vil både I (som de nye ejere) og sælgeren af ejendommen kunne klage over vurderingen for det år, hvor I begge har ejet ejendommen.  

Det er klagemyndigheden, der vurderer, om I er klageberettigede i hver enkelt sag.

I kan klage på vegne af andre, hvis de opfylder kriterierne, og I har fået en fuldmagt fra dem.

I kan klage, selvom vi ikke har vurderet ejendommen alle år
Hvis jeres ejendom i et eller flere af årene i perioden har været forbigået eller undtaget fra vurdering, eller den i løbet af perioden er udgået eller blevet registreret som en moderejendom, kan I stadig klage over de historiske vurderinger. Hvad I kan klage over, afhænger af, hvordan det forholder sig for præcis jeres ejendom.

 

Ejer I en ejendom, der nu kan klages over?

Se, hvilke typer ejendomme der nu kan klages over