Når du overvejer, om du vil klage

Der er flere ting, der påvirker ejendomsvurderingen og en eventuel klage. Læs her, hvad du skal være opmærksom på, før du beslutter dig for at sende en klage.

 • Hvorfor får jeg mulighed for at klage nu?

  Det har hidtil været meningen, at ejere af ejerboliger, der fx har et særlig stort grundareal, eller hvor der er registreret erhverv på ejendommen, skulle have mulighed for at klage over de videreførte vurderinger af deres ejendomme (siden 2013) samtidig med, at de modtager deres nye 2021-vurdering. Efter vedtagelsen af en ændring til ejendomsvurderingsloven i december 2020 er det dog blevet muligt nu at klage over historiske vurderinger.

  Det er dog fortsat muligt også at vente med at klage, til du har modtaget den nye vurdering for 2021.

 • Er dette min eneste chance for at klage over de historiske vurderinger?

  Nej. Du kan klage nu eller vente, til de nye ejendomsvurderinger bliver sendt ud.

 • Hvordan fandt I ud af, at min ejerbolig ikke skulle vurderes pr. 1. januar 2020?

  Ejerboliger bliver først vurderet 1. marts 2021 og ikke 1. januar 2020, hvis et af de nedenstående kriterier er opfyldt:

  • Ejendommens grundareal udgør 2 hektar eller mere.
  • Der er i BBR registreret erhvervsarealer på ejendommen.

   

  På ejendommen er der opført eller ret til at opføre produktionsvindmøller eller et solenergianlæg til erhvervsmæssig brug.

 • Hvad sker der, hvis jeg er part i sagen, men ikke har klaget?

  Hvis du ikke selv har klaget, men en anden klageberettiget har, vil Vurderingsstyrelsen (hvis vi vurderer, det er muligt) forsøge at opnå enighed med klageren. Du vil løbende blive orienteret om sagen og får mulighed for at gøre indsigelse.

  Sagens udfald kan påvirke vurderingen af din ejendom. Derudover kan sagens udfald også betyde noget for skattebetalingen. Det er dog ikke sikkert. Det er Skattestyrelsen, du kan spørge om ejendomsværdiskat, og det er den kommune, ejendommen ligger i, du skal kontakte med spørgsmål til grundskyld og dækningsafgift.

  Når Skatteankestyrelsen modtager en klage, sender de sagen til Vurderingsstyrelsen for at give os mulighed for at opnå enighed med klageren. Hvis vi ikke kan det, sender vi en udtalelse til Skatteankestyrelsen om sagen.

  Læs mere om, hvem der kan klage

 • Jeg har tidligere læst, at man automatisk får penge tilbage, hvis man har betalt skat af en for høj vurdering. Behøver jeg så overhovedet at klage?

  Det er korrekt, at der med de nye offentlige ejendomsvurderinger kommer en tilbagebetalingsordning for en række ejendomme, hvor ejerne har betalt skat af en for høj vurdering. Du kan læse mere på vurderingsportalen.dk/tilbagebetaling

  Hvis du har fået et brev om, at det nu er muligt at klage over historiske vurderinger, er det fordi, din ejendom ikke er omfattet af ovenstående ordning.

  Læs mere om, hvem der kan klage