Før du klager

Ejer du flere ejendomme, du vil klage over? Er der allerede en sag i gang om den vurdering, du vil klage over? Og hvad kan du egentlig klage over? Få svar på det og meget mere herunder.

Spørgsmål og svar, hvis du vil klage

 • Hvem kan klage?

  Det er klagemyndigheden, der vurderer, om den enkelte har ret til at klage. Men som udgangspunkt har du ret til at klage, hvis du opfylder enten ét eller flere af nedenstående kriterier:

  • Du er den, der ejer ejendommen i det år, hvor den er vurderet.
  • Du skal betale eller har betalt skat på baggrund af de værdier, der er fastsat i den pågældende vurdering.
  • Du har væsentlig, direkte og individuel retlig interesse i vurderingen, der klages over, men dette er en konkret vurdering, som klagemyndigheden foretager.
  • Du har en fuldmagt til at klage på vegne af andre, der er omfattet af de ovenstående punkter.

   

  Læs mere om, hvem der kan klage

 • Hvad kan jeg klage over?

  Du kan som udgangspunkt klage over alle forhold i vurderingen. Det vil fx sige faktiske forhold såsom størrelsen på grund- og bygningsareal, ejendommens anvendelse, retlige forhold (om der fx har været hjemmel til at foretage afgørelsen) og det aktuelle prisniveau.

  Vær opmærksom på, at der gælder nogle andre forhold, hvis der er en åben sag på ejendommen på tidspunktet for udsendelsen af brevet Du får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger.

  Se mere under spørgsmålet ”Kan jeg klage, hvis der er en åben sag eller der lige er afsluttet en sag om en historisk vurdering for min ejendom?”.

 • Hvilke år og vurderinger kan jeg klage over?

  Du kan klage over de år i perioden fra 2013 til 2020, hvor der er foretaget enten en almindelig vurdering eller en omvurdering.

  Under ”Sådan finder du de vurderinger, du kan klage over” kan du se, hvilke år vi generelt har foretaget vurderinger for de forskellige typer ejendomme. Her finder du også en vejledning til, hvordan du finder de vurderinger, du kan klage over.

  Du er velkommen til at ringe til os, hvis du er i tvivl om, hvilke vurderinger du kan klage over. Vores telefonnummer er 72 22 16 16.

 • Kan jeg klage, hvis der er en åben sag eller der lige er afsluttet en sag om en historisk vurdering for min ejendom?

  Ja, det kan du. Du skal dog være opmærksom på dette:

  Er der en åben sag?

  Hvis der var en åben sag på ejendommen på det tidspunkt, hvor vi sendte brevet Du får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger, kan du først klage over det år, hvor der er en åben sag, når den åbne sag er afsluttet.

  Der kan fx være en åben sag om:

  • en klage over en omvurdering hos en klagemyndighed eller domstolene
  • en klage over en afgørelse om genoptagelse hos en klagemyndighed eller domstolene
  • en klage over en afgørelse om revision af en vurdering hos en klagemyndighed eller domstolene
  • en genoptagelse eller revision af en vurdering hos os.

  En sag er åben, hvis den ikke var endeligt afsluttet, da vi sendte brevet Du får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger.

  Du kan stadig klage over de andre år, ejendommen er vurderet, hvis der ikke er åbne sager for disse år.

  Når den åbne sag er endeligt afsluttet, kan du klage over vurderingen for det år, det drejer sig om. Du kan som udgangspunkt dog kun klage over selve prisniveauet og ikke andre forhold. At du nu kan klage over prisforholdene, skyldes, at sagen er behandlet i prisniveauet for 2011 eller 2012. Klagemuligheden giver dig nu mulighed for at få behandlet sagen i aktuelt niveau.

  Sagen er endeligt afsluttet, når den klagefrist, der står i afgørelsen, er udløbet. Derefter åbner en ny klagefrist for den historiske vurdering på 90 dage.

  Vær opmærksom på, at 90 dage ikke er det samme som 3 måneder (eller 12 uger). Det vil fx sige, at hvis brevet er dateret den 27. oktober, så udløber klagefristen den 25. januar. 

  Er der en sag, der netop er afsluttet?

  Hvis sagen om en historisk vurdering var endeligt afsluttet, da vi sendte brevet Du får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger, kan du også klage over den vurdering, som sagen handlede om. Du kan klage over alle relevante forhold, fx prisniveau og ejendommens faktiske forhold.

  Den afsluttede sag er behandlet i prisniveauet for enten 2011 eller 2012 (det afhænger af, hvilken type ejendom det er).

  Du kan ved at klage nu få behandlet sagen i prisniveauet for det år, vurderingen er foretaget (det kalder vi for aktuelt prisniveau). Dvs. hvis du klager over vurderingen for 2016, så behandler vi sagen i prisniveauet for 2016.

 • Kan jeg klage over vurderinger for år, hvor ejendommen er blevet omvurderet, selvom jeg tidligere har haft mulighed for at klage?

  Ja, det kan du godt. Det gælder, uanset om du tidligere har klaget eller ej.

 • Kan både jeg og min samlever eller forretningspartner klage?

  Ja, hvis I begge ejer eller har ejet ejendommen, I vil klage over. Alle klageberettigede i et givent år kan klage, når de har modtaget brevet Du får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger. Alle parter vil modtage brevet samtidig.