Før du klager

Ejer du flere ejendomme, du vil klage over? Er der allerede en sag i gang om den vurdering, du vil klage over? Og hvad kan du egentlig klage over? Få svar på det og meget mere herunder.

Spørgsmål og svar, før du klager

 • Hvem kan klage?

  Det er klagemyndigheden, der vurderer, om den enkelte har ret til at klage. Men som udgangspunkt har du ret til at klage, hvis du opfylder enten ét eller flere af nedenstående kriterier:

  • Du er den, der ejer ejendommen i det år, hvor den er vurderet.
  • Du skal betale eller har betalt skat på baggrund af de værdier, der er fastsat i den pågældende vurdering.
  • Du har væsentlig, direkte og individuel retlig interesse i vurderingen, der klages over, men dette er en konkret vurdering, som klagemyndigheden foretager.
  • Du har en fuldmagt til at klage på vegne af andre, der er omfattet af de ovenstående punkter.

   

  Læs mere om, hvem der kan klage

 • Hvad kan jeg klage over?

  Du kan som udgangspunkt klage over alle forhold i vurderingen. Det vil fx sige faktiske forhold såsom størrelsen på grund- og bygningsareal, ejendommens anvendelse, retlige forhold (om der fx har været hjemmel til at foretage afgørelsen) og det aktuelle prisniveau.

  Vær opmærksom på, at der gælder nogle andre forhold, hvis der er en åben sag på ejendommen på tidspunktet for udsendelsen af brevet Du får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger.

  Se mere under spørgsmålet ”Kan jeg klage, hvis der er en åben sag eller der lige er afsluttet en sag om en historisk vurdering for min ejendom?”.

 • Hvilke år og vurderinger kan jeg klage over?

  Du kan klage over de år i perioden fra 2013 til 2020, hvor der er foretaget enten en almindelig vurdering eller en omvurdering.

  Under ”Sådan finder du de vurderinger, du kan klage over” kan du se, hvilke år vi generelt har foretaget vurderinger for de forskellige typer ejendomme. Her finder du også en vejledning til, hvordan du finder de vurderinger, du kan klage over.

  Du er velkommen til at ringe til os, hvis du er i tvivl om, hvilke vurderinger du kan klage over. Vores telefonnummer er 72 22 16 30.

 • Kan jeg klage, hvis der er en åben sag eller der lige er afsluttet en sag om en historisk vurdering for min ejendom?

  Ja, det kan du. Du skal dog være opmærksom på dette:

  Er der en åben sag?
  Hvis der var en åben sag på ejendommen på det tidspunkt, hvor vi sendte brevet Du får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger, kan du først klage over det år, hvor der er en åben sag, når den åbne sag er endeligt afsluttet.

  Der kan fx være en åben sag om:

  • en klage over en omvurdering hos en klagemyndighed eller domstolene
  • en klage over en afgørelse om genoptagelse hos en klagemyndighed eller domstolene
  • en klage over en afgørelse om revision af en vurdering hos en klagemyndighed eller domstolene
  • en genoptagelse eller revision af en vurdering hos os.

   

  Du kan stadig klage over de andre år, ejendommen er vurderet, hvis der ikke er åbne sager for disse år.

  Når den åbne sag er endeligt afsluttet, kan du klage over vurderingen for det år, det drejer sig om. Du kan som udgangspunkt dog kun klage over selve prisniveauet og ikke andre forhold. At du nu kan klage over prisforholdene, skyldes, at den åbne sag blev behandlet i prisniveauet for 2011 eller 2012. Klagemuligheden giver dig nu mulighed for at få behandlet vurderingen i aktuelt niveau.

  Er sagen åben, eller er den endeligt afsluttet?
  En sag er åben, så længe det fortsat er muligt at klage over en afgørelse eller få den prøvet ved en domstol.

  Når du får en afgørelse, vil der stå, hvor længe du har mulighed for at klage over den eller få den prøvet ved en domstol. Hvis du ikke vælger at gøre noget, åbner der en ny mulighed for at klage, når fristen er udløbet. Men hvis du vælger at klage eller at få afgørelsen prøvet ved en domstol, fortsætter sagen med at være åben, indtil der er truffet en ny afgørelse – og indtil den nye frist så er udløbet.

  Selvom du ikke gør noget, kan sagen stadig være åben. Det kan fx være, hvis Vurderingsstyrelsen vælger at anke en afgørelse til en domstol.

  Hvis der er gået 3 måneder, fra datoen på afgørelsen, uden at der er sket nyt i sagen, har du 90 dage til at klage. Det vil sige, at Skatteankestyrelsen skal have modtaget klagen senest 3 måneder + 90 dage fra datoen på afgørelsen.

  Vær opmærksom på, at 90 dage ikke er det samme som 3 måneder (eller 12 uger).

  Du skal selv huske at holde øje med, hvornår du igen kan klage – du får ikke nogen besked om det fra os.

 • Kan jeg klage over vurderinger for år, hvor ejendommen er blevet omvurderet, selvom jeg tidligere har haft mulighed for at klage?

  Ja, det kan du godt. Det gælder, uanset om du tidligere har klaget eller ej.

 • Hvorfor har jeg fået brev om at klage over vurderingerne for en ejendom, der hørte til et dødsbo, der er lukket?

  Vi har desværre ikke haft mulighed for at se, om en ejendom var del af et dødsbo, der allerede var lukket. Hvis du har været arving til sådan en ejendom eller bestyrer af et dødsbo, kan vi derfor have sendt brevet ”Du får nu mulighed for at klage over de historiske vurderinger” til dig.

  Det er dog ikke en fejl, at vi har sendt brevet til dig, for arvingerne skal have den samme mulighed for at klage, som ejerne af lignende ejendomme, der ikke er del af et dødsbo. Når et bo er lukket, er det dog ikke muligt at klage over de historiske vurderinger. Det kan kun lade sig gøre, hvis boet bliver åbnet igen.

 • Kan både jeg og min samlever eller forretningspartner klage?

  Ja, hvis I begge ejer eller har ejet ejendommen, I vil klage over. Alle klageberettigede i et givent år kan klage, når de har modtaget brevet Du får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger. Alle parter vil modtage brevet samtidig.