Efter du har klaget

Hvad sker der, hvis du får ret i din klage? Og hvad sker der, hvis du ikke gør? Det kan du læse mere om herunder.

Spørgsmål og svar, efter du har klaget

 • Hvad sker der, hvis jeg får helt eller delvist ret i min klage?
  • Vurderingen bliver ændret.
  • Skattestyrelsen vurderer på baggrund af den ændrede vurdering, om det giver anledning til at beregne ejendomsværdiskatten på ny.
  • Kommunen vurderer på baggrund af den ændrede vurdering, om det giver anledning til at beregne grundskylden (ejendomsskatten) og dækningsafgiften på ny.
  • Du får klagegebyret tilbage.
  • Hvis du har tinglyst et ejerskifte i det år, som du har klaget over, og har betalt tinglysningsafgiften på grundlag af den offentliggjorte ejendomsværdi, kan du efterfølgende bede Skattestyrelsen om godtgørelse af for meget betalt tinglysningsafgift.
 • Hvad sker der, hvis jeg ikke får ret i min klage?
  • Vurderingen bliver fastsat, som klagemyndigheden har afgjort.
  • Du modtager en afgørelse, hvor det blandt andet fremgår, hvilke muligheder du så har.

   

  Du får ikke klagegebyret tilbage.

 • Får jeg klagegebyret tilbage, hvis jeg får helt eller delvist ret i min klage?

  Ja, hvis du får helt eller delvist ret i klagen, eller hvis klagen bliver afvist hos Skatteankestyrelsen.

 • Får jeg penge tilbage i skat, hvis jeg får helt eller delvist ret i min klage?

  Det er ikke sikkert, at helt eller delvist medhold i en klage er ensbetydende med, at du får penge tilbage.

  Det afhænger af den konkrete sag og er noget, som Skattestyrelsen og kommunen tager stilling til. Det kommer blandt andet an på, om du har betalt skat af den aktuelle vurdering eller af grundskattelofts- eller ejendomsværdiskattestopværdien. Det kommer også an på, om vurderingen bliver lavere end en af disse værdier, hvis du får ret i din klage.

  Hvis du har klaget over din vurdering i et år, hvor du har tinglyst et ejerskifte, og får helt eller delvist ret i din klage, kan du efterfølgende bede Skattestyrelsen om godtgørelse af for meget betalt tinglysningsafgift. Godtgørelsen forudsætter, at du har betalt tinglysningsafgiften på grundlag af den offentliggjorte ejendomsværdi.

  Før du klager, bør du derfor være opmærksom på, at du ikke altid vil have betalt skat af den vurdering, som du kan klage over. Det gælder fx, hvis grundværdien i året, hvor der kan klages, er 1.000.000 kr., men du mener, at den med rette burde være 750.000 kr. I tilfælde, hvor grundskatteloftsværdien (med fremskrivninger) er 500.000 kr., vil du ikke få tilbagebetalt grundskyld, selvom du får medhold i klagen, fordi du vil have betalt skat af en (endnu) lavere værdi end den, du har fået sat vurderingen ned til.

  Læs mere på skat.dk

 • Hvis jeg får medhold i min klage for ét år, får det så betydning for de efterfølgende vurderinger?

  Nej, det gør det ikke. Resultatet af en klage vil kun få betydning for vurderingen for det år, du har klaget over. Helt eller delvist medhold i en klage fører altså ikke til konsekvensrettelse af vurderingerne for de følgende år.

  Hvis du ønsker at få ændret vurderingen for en ejendom for flere år, skal du derfor klage over hver enkelt af de vurderinger, du gerne vil have ændret.