Sådan klager du

Se her, hvordan du sender en klage over de historiske vurderinger til Skatteankestyrelsen.

Denne klagemulighed gælder kun, hvis du har fået et brev fra os med overskriften Du får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger. Det gælder ikke, hvis du har fået brev fra os om, at vi snart skal vurdere din ejendom eller netop har gjort det. Så skal du i stedet gå ind på

vurderingsportalen.dk/klagevejledning

 

Du kan kun klage over de år, hvor der er foretaget en vurdering

Som udgangspunkt er en ejerbolig vurderet i 2013, 2015, 2017, 2018 og 2020, mens en erhvervsejendom er vurderet i 2014, 2016, 2018 og 2019. Ejendommen kan dog også være vurderet i andre år ved en omvurdering, fx hvis den har ændret anvendelse.

Læs mere under 'Sådan finder du de vurderinger, du kan klage over'

Hvis du vil klage over vurderingerne for flere år for en ejendom, skal du sende en separat klage for hvert af de år, du mener, der skal ændres. Det skal du gøre for hver af de ejendomme, du vil klage over. Resultatet af en klage vil kun få betydning for vurderingen for det år, du har klaget over.

Se, hvad du skal huske, inden du klager  

Du skal sende en klage for hver vurdering, du vil have ændret

Hvis du vil klage over vurderingerne for flere år for en ejendom, skal du sende en separat klage for hvert af de år, du mener, der skal ændres. Det skal du gøre for hver af de ejendomme, du vil klage over.

Resultatet af en klage vil kun få betydning for vurderingen for det år, du har klaget over. Hvis du kun klager over ét år, og får helt eller delvist medhold i din klage, får det altså ikke betydning for hverken de foregående eller de efterfølgende år.

Hvis du fx mener, at vurderingerne for din ejerbolig skal ændres fra 2013 og alle de efterfølgende år, den er blevet vurderet, dvs. også for fx 2015, 2017, 2018 og 2020, så skal du sende en separat klage for hvert af årene – også selvom klagerne vil være stort set identiske.

Hvis du kun klager over vurderingen for 2013, og du får helt eller delvist medhold i klagen, ændrer vi udelukkende vurderingen for 2013.

 • Hav dette parat, når du klager

  For at klage skal du bruge:

  • NemID eller MitID
  • et betalingskort eller MobilePay.

  Gebyret for at klage er 500 kr. for hver vurdering pr. ejendom, du klager over. Hvis du får helt eller delvist ret i din klage, får du gebyret tilbage.

 • Se, hvad du skal sende med klagen

  Send dette med din klage:

  • begrundelsen for din klage (for hvert punkt du klager over, skal du beskrive, hvorfor du mener, vurderingen er forkert.)
  • eventuelle dokumenter, der støtter og underbygger klagen
  • det brev, du modtager fra Vurderingsstyrelsen
  • evt. en fuldmagt (se nærmere i afsnittet 'Du kan få en anden til at klage på dine vegne')

   

  Hvis du klager over grundværdien for landbrugs- eller skovejendomme og ønsker at få klagen behandlet i prisniveauet for det år, du klager over (i stedet for i prisniveauet for 2012), skal du huske vælge det, når du klager.

 • Du kan få en anden til at klage på dine vegne

  Du kan vælge at få en anden til at håndtere klagesagen som din repræsentant. Det kan være fx et familiemedlem eller en rådgiver.

  I mange tilfælde skal din repræsentant have en fuldmagt fra dig. Den skal du sende ind sammen med klagen.

  Hvis repræsentanten er fx advokat eller statsautoriseret eller registreret revisor (eller er ansat ved en sådan), er det dog som udgangspunkt ikke nødvendigt med en fuldmagt. Hvis du er i tvivl, om en fuldmagt er nødvendig, kan du henvende dig til Skatteankestyrelsen.

  Hvad skal en fuldmagt indeholde?

  I fuldmagten skal du skrive, at du giver din repræsentant lov til at handle på dine vegne, indtil du giver besked om andet. Skriv også:

  • dit navn, cpr- eller cvr-numre og adresse
  • navn og adresse på repræsentanten
  • dato
  • din underskrift.

  Skriv fx ”Jeg (navn, adresse og cvr-nummer) bekræfter, at (navn og adresse på repræsentant) må varetage mine interesser og klage på mine vegne.”

Sådan sender du klagen

Du skal sende din klage elektronisk til Skatteankestyrelsen. Skatteankestyrelsen skal have modtaget din klage senest 90 dage fra datoen på brevet med titlen: ”Du får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger”, som du får fra Vurderingsstyrelsen.

Vær opmærksom på, at 90 dage ikke er det samme som 3 måneder (eller 12 uger). Det vil fx sige, at hvis brevet er dateret den 27. oktober, så udløber klagefristen den 25. januar. 

Du kan indsende filformater som fx pdf, doc, docx, jpg, png, tiff. Du kan indsende op til 100 MB i alt.

Er du fritaget fra Digital Post?

 • Sådan klager du, hvis du er fritaget fra Digital Post

  Send din klage med brevpost til:

  Skatteankestyrelsen
  Ved Vesterport 6, 4. sal
  1612 København V

  Se, hvad du skal sende med din klage under punktet ”Se, hvad du skal sende med klagen”.

  Sådan betaler du

  Er du fritaget for digital post, skal du betale ved at overføre klagegebyret for hver vurdering, du klager over, til kontoen med registreringsnr. 0216 og kontonr. 4069029361. Du skal betale, senest samtidig med at du sender klagen.

  Skriv gerne navn og cvr-nr. eller cpr-nr. i meddelelsesfeltet.