Ejer du en ejendom, der nu kan klages over?

Se, hvilke typer ejendomme der nu kan klages over

Det er nu muligt at klage over vurderingerne for bl.a. disse ejendomme:

 • alle erhvervsejendomme
 • visse ejerboliger, hvor et af disse kriterier er opfyldt:
  • Det er en ejerlejlighed, der ikke er til helårsbeboelse (fx en ferielejlighed).
  • Der registreret erhvervsarealer på ejendommen.
  • Grundarealet er større end 2 hektar.
  • På ejendommen er der opført eller ret til at opføre produktionsvindmøller eller et erhvervsmæssigt solcelleanlæg.
  • Det er en beboelsesejendom med mere end to boligenheder (fx en udlejningsejendom).
 • landbrugs- og skovejendomme
 • ubebyggede grunde
  • det gælder dog ikke
   1) ubebyggede grunde, som udelukkende ligger i byzone, der kan bygges helårsbebolig på, og som er mindre end 1.400 m², og 2) ubebyggede grunde, som udelukkende ligger i et sommerhusområde, der kan bygges sommerhus eller fritidsbolig på, og som er mindre end 2.400 m².

Det er endvidere muligt nu at klage over de historiske vurderinger for en ejendom, der er

 • ejet af staten
 • ejet af en region
 • ejet af en kommune
 • vurderet til 0 kr.
 • forbigået ved vurderingen, fordi den er vurderet til en værdi under 100.000 kr.
 • udgået pr. 31. december 2019
 • undtaget fra vurdering (efter § 7 i vurderingsloven)
 • registreret som moderejendom, men i hele eller dele af perioden fra den 1. oktober 2013 til den 31. december 2019 havde en anden anvendelse.

Det afgørende er, hvordan din ejendom var registreret den 1. januar 2020. Derfor har du fået brev om at klage over de historiske vurderinger nu, også selvom der eventuelt er sket ændringer på din ejendom efter denne dato.

Har din ejendom været en moderejendom siden den 1. oktober 2013?

Så kan du ikke klage, heller ikke selvom du har fået brev om, at du kan. Der er ikke foretaget vurderinger for moderejendomme i perioden 2013-2019, og der er derfor ikke nogen historiske vurderinger at klage over. Brevet om at klage er sendt til dig ved en fejl, og det beklager vi.

Hvornår bliver din ejerbolig vurderet?

De fleste ejerboliger vil fremover blive vurderet i lige år. For nogle ejerboliger vil der dog være forhold som fx grundareal eller registreringer på ejendommen, der betyder, at de i stedet bliver vurderet i ulige år.

Hvis du har modtaget brevet ”Du får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger”, betyder det, at din ejendom bliver vurderet i ulige år.

Eksempler på denne type ejerboliger:

 • Tidligere frisørsalon i baglokalet

  Denne ejendom består af et parcelhus på 120 m². Den tidligere ejer benyttede et lokale på 15 m² til en mindre frisørsalon. I BBR står de 15 m² derfor som erhvervsareal. Da du købte ejendommen, indrettede du den tidligere frisørsalon som børneværelse, men du ændrede ikke registreringen i BBR. Selvom du altså ikke udnytter erhvervsarealet til erhverv, er det registreringerne i BBR, der afgør, hvordan og hvornår din ejerbolig bliver vurderet. Fordi der er registreret erhverv på ejendommen, skal ejendommen vurderes sammen med øvrige erhvervsejendomme i ulige år. Derfor får du denne klagemulighed nu.

 • Nedlagt landbrug med et grundareal på 2 hektar

  Denne ejendom har tidligere været et landbrug. Landbrugsarealet er i løbet af årene blevet solgt fra, og tilbage står nu stuehuset og et par tiloversblevne landbrugsbygninger på et grundareal på lidt over 2 hektar. Selvom ejendommen altså nu er en ejerbolig uden erhverv eller landbrug, betyder det store grundareal på over 2 hektar dog, at vi først skal vurdere ejendommen i ulige år. Derfor får du denne klagemulighed nu.

Eksemplerne her er fiktive. I hver enkelt sag vil der altid blive foretaget en konkret vurdering, der tager højde for alle de forhold, der gælder for netop den ejendom, det handler om.