Klage over vurderinger 2013-2020

I 2021 kan ejere af en række forskellige ejendomme, blandt andet erhvervsejendomme, ubebyggede grunde og landbrugs- og skovejendomme, klage over historiske vurderinger fra perioden 2013-2020. Vi sender løbende breve ud til ejerne. På siderne herunder kan du læse meget mere om denne klagemulighed.

Erhvervsejendomme og blandede ejendomme

Her kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du ejer en ejendom med erhverv eller både bolig og erhverv, og du overvejer at klage.

Landbrug og skov

Her kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du ejer en landbrugs- eller skovejendom og overvejer at klage.

Ubebyggede grunde

Her kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du ejer en ubebygget grund og overvejer at klage.

Har du spørgsmål?

Ring til os på telefonnummer 72 22 16 30.