Klage over vurderinger 2013-2020

I 2021 og 2022 kan ejere af en række forskellige ejendomme, blandt andet erhvervsejendomme, visse ejerboliger, ubebyggede grunde og landbrugs- og skovejendomme, klage over historiske vurderinger fra perioden 2013-2020. Vi sender løbende breve ud til ejerne. På siderne herunder kan du læse meget mere om denne klagemulighed.

Vælg den kategori, der passer til ejendommen

Det er vigtigt, at du læser informationen for hver relevant kategori – det meste er ens, men der er vigtige forskelle mellem ejendomstyperne.

Har du fået en ny vurdering for 2020 og vil klage?

Hvis du har fået brev fra os om, at vi snart skal vurdere din ejendom eller netop har gjort det, skal du i stedet gå ind på

Erhvervsejendomme og blandede ejendomme

Her kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du ejer en ejendom med erhverv eller både bolig og erhverv, og du overvejer at klage.

Ejerbolig mv.

Her kan du læse, hvad du skal være opmærksom på, hvis du ejer en ejerbolig og har fået brev om muligheden for at klage over historiske vurderinger.

Landbrug og skov

Her kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du ejer en landbrugs- eller skovejendom og overvejer at klage.

Ubebyggede grunde

Her kan du læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du ejer en ubebygget grund og overvejer at klage.

Har du spørgsmål?

Så kan du ringe til os på 72 22 16 30.