Vurdering af erhvervsejendomme

For erhvervsejendomme gælder ejendomsvurderingen fra 2012, indtil der er udsendt nye ejendomsvurderinger.

I Vurderingsstyrelsen vurderer vi lige nu ejerboliger. Herefter begynder vi at vurdere erhvervs-, landbrugs- og skovejendomme.
Indtil vi udsender en ny vurdering, gælder ejendomsvurderingen fra 2012. Det betyder for erhvervsejendomme, at den seneste ordinære ejendomsvurdering er videreført, medmindre ejendommen er ændret væsentligt siden 2012.
Hvis der sker væsentlige ændringer på en ejendom, inden den nye ejendomsvurdering udsendes, kan ejeren få en omvurdering.

Klage over historiske vurderinger

I 2021 og 2022 kontaktede Vurderingsstyrelsen en række ejere af blandt andet erhvervs-, landbrugs- og skovejendomme, som fik mulighed for at klage over deres vurderinger fra perioden 2013-2020. Det vil dog fortsat i nogle tilfælde være muligt at klage over historiske vurderinger, og vi opfordrer i den forbindelse til, at ejendomsejere tager kontakt til os, hvis de mener, der er grund til at klage.

 • Hvad er erhvervsejendomme?

  Erhvervsejendomme omfatter bl.a.:

  • Fabriks- og lagerejendomme
  • Kontor- og forretningsejendomme
  • Private udlejningsejendomme til beboelse
  • Andelsboligforeningsejendomme
  • Almennyttigt boligbyggeri
  • Hoteller, teatre og biografer
  • Indkøbscentre, stormagasiner og P-huse
  • Tankstationer
  • Campingpladser, golfbaner
  • Havne og dambrug

   

 • Hvad betyder det for din skat?

  Du skal kontakte:

  • Din kommune, hvis du har spørgsmål om grundskyld eller dækningsafgift.
  • Vurderingsstyrelsen, hvis du har spørgsmål om ejendomsværdiskat.
 • Har du spørgsmål eller vil du klage over en vurdering

  Du er velkommen til at ringe til os på 72 22 28 26, hvis du har spørgsmål til en vurdering.

  • Fristen for at klage over vurderingen pr. 1. oktober 2020 er udløbet. Du kan klage til Skatteankestyrelsen, hvis du har fået en omvurdering pr. 1. oktober 2020, som du mener, er forkert. Klagefristen for omvurderingen pr. 1. oktober 2020 var den 1. juli 2021.

  • Der er med virkning fra den 1. januar 2021 indført nye regler, der betyder, at de ejendomme, der ikke skal vurderes den 1. januar 2020 i det nye ejendomsvurderingssystem, kan klage fra og med 2021. Det betyder, at det for disse ejendomme er muligt at klage over de vurderinger, der er blevet videreført i perioden 2013-2020, hvor de offentlige vurderinger har været suspenderet. Det er også muligt at klage over de videreførte vurderinger, når du modtager en ny vurdering af din ejendom.

   

  Du kan også læse mere om reglerne om klage i Den juridiske vejledning 2018-1 afsnit A.A.10.2.2.1

  Læs mere om klage over omvurderinger på skat.dk 

  Send en klage til Skatteankestyrelsen