De nye vurderinger beror på data om ejendommen

De nye ejendomsvurderinger er baseret på en række nye og forbedrede data om landets 2,3 mio. ejendomme. Disse data har stor betydning for beskatningen af en ejendom.

Vurderingerne tager blandt andet højde for areal, opførelsesår og byggematerialer, men også for forhold om selve grunden og afstande til fx motorvej, offentlig transport, kyst og natur. 

Først og fremmest tager vurderingerne udgangspunkt i tinglyste ejendomshandler i området. Således beregnes områdets kvadratmeterpris på baggrund af fremskrevne salgspriser fra 15 referenceejendomme, der er solgt inden for de seneste seks år.

De oplysninger, vi baserer ejendomsvurderingerne på, henter vi fra relevante myndigheder og registre, herunder Tinglysningen, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Plandata.dk og Bygnings- og Boligregisteret.  

I det nye vurderingssystem har boligejere mulighed for at tjekke oplysningerne om deres bolig, inden den vurderes. Hvis en boligejer har ændringer til oplysningerne, er der mulighed for at gøre indsigelse. Send indsigelse

Den statistiske model

Fremover kan langt flere ejendomme vurderes på baggrund af en statistisk beregningsmodel baseret på objektive data. Det vil bidrage til, at vurderingerne bliver mere ensartede. Samtidig bliver vurderingerne mere gennemskuelige, idet den enkelte boligejer nemmere vil kunne se, baggrunden for den konkrete vurdering.

Grundværdien fastlægges på baggrund af en statistisk estimeret sammenhæng mellem værdien af en (standard)ejendom på en bestemt beliggenhed og værdien af en ubebygget grund på samme beliggenhed.

Der arbejdes løbende på at forbedre den statistiske model. Herunder vil præcisionen forbedres, hvis kvaliteten af data forbedres.