Boligejere kan tjekke data om deres bolig

I det nye vurderingssystem kan boligejere se og ændre de oplysninger, Vurderingsstyrelsen har til rådighed om deres ejendom.

De nye ejendomsvurderinger bygger på en lang række oplysninger om landets 2,3 mio. ejendomme. Blandt andet tager vurderingerne højde for areal, opførelsesår og byggematerialer, men også for forhold om selve grunden og afstande til fx motorvej, offentlig transport, kyst og natur. 

For at give boligejerne mulighed for at se og eventuelt reagere på de data, der kan få indflydelse på deres ejendomsvurdering, modtager boligejerne i første omgang en deklaration med relevant data om deres ejendom.

I tilfælde af eventuelle fejl og mangler i deklarationen, kan boligejerne gøre indsigelse og få datagrundlaget for deres nye vurdering rettet, før ejendomsvurderingen udarbejdes.

Send en indsigelse

Forskellige forholds betydning for vurderingen

Opdaterede og mere præcise data fra BBR