BBR-data i vurderingerne

Data fra Bygnings- og Boligregistret har væsentlig betydning for ejendomsvurderingerne.

En stor del af de data, der anvendes i det nye vurderingssystem, er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). For at styrke samspillet på tværs af vurdering, beskatning og data, blev Bygnings- og Boligregistret i 2022 derfor en del af Vurderingsstyrelsen.

Særligt oplysninger om en bygnings areal, anvendelse, opførelsesår, varmekilde, byggematerialer, om- og tilbygninger er vigtige i vurderingsarbejdet, ligesom antallet af bade og toiletter kan have betydning for ejendomsværdien.

Et godt og validt BBR-register er en forudsætning for udviklingen af en datadrevet forvaltning. Det er derfor også væsentligt, at reglerne for ajourføring og kontrol af registrets oplysninger holdes tidssvarende og følger udviklingen i de bagvedliggende it-systemer.

Samtidig er det vigtigt for kvaliteten af de nye ejendomsvurderinger, at oplysningerne er korrekt anført i BBR-registret. Det er boligejerne, der har ansvaret for, at oplysningerne om deres bolig er opdaterede og korrekte.

Kommunerne fører registret og godkender i den forbindelse de oplysninger, boligejerne angiver. Hvis en boligejer forsømmer pligten til at opdatere registret eller fx indberetter åbenlyst forkerte oplysninger, kan kommunerne vælge at udstede bødeforlæg.

BBR-forvaltningen

  • Læs mere om opgaverne i Bygnings- og Boligregisteret

    Skatteministeriets lovbestemte BBR-ansvar omhandler blandt andet at drive et landsdækkende register med oplysninger om bygnings- og boligforhold. BBR-forvaltningen har til opgave at sikre og udvikle BBR-registreringen samt at formidle, samordne og forenkle oplysninger og processer for bygninger, bolig- og erhvervsenheder, tekniske anlæg herudover at levere energiforbrugsdata for bygninger til en lang række offentlige myndigheder (herunder ejendomsvurderingen), private virksomheder (herunder finanssektoren) og almindelige borgere. BBR-forvaltningen er en del af den fællesoffentlige grunddatainfrastruktur, og forvaltningen har ansvaret for at sikre ejendomsregistrering i Danmark, i samarbejde med de øvrige ejendomsrelaterede registre (Matriklen, Ejendomsbeliggenhedsregistret, Ejerfortegnelsen, Tingbogen, Danmarks Adresseregister og GeoDanmark). BBR-forvaltningen er en national myndighed og kommunerne er den administrative myndighed med ansvaret for at ajourføre BBR-registret, samt at finansiere drift og udvikling af BBR-systemet. Det er derfor stadig kommunerne der skal rettes henvendelse til, hvis borgernes BBR-oplysninger skal rettes.