Komplekse opgaver

Nadia har arbejdet mange år i sundhedsvæsnet med komplekse IT-projekter. Hun havde dog en professionel drøm om, at hendes opgaver skulle være mere komplekse – en drøm der nu er gået i opfyldelse i Vurderingsstyrelsen.

Nadia-Monique Duthiers er oprindeligt uddannet cand.mag. i historie og filosofi, og har efterfølgende taget en HD med speciale i organisation. Efter 15 år i sundhedsvæsenet følte Nadia, at det var blevet tid til at prøve noget nyt. Hun blev ansat i Skattestyrelsen i maj 2020 og er fulgt med ejendomsbeskatningsområdet til Vurderingsstyrelsen. Mange af de kompetencer, hun har tilegnet sig gennem tiden, er et godt fundament for hendes stilling i Vurderingsstyrelsen, hvor hun i dag er projektleder for det, der kaldes Tilbagebetalingsordningen.

Begejstret for kompleksiteten i opgaverne

Nadias opgaver på Sundhedsplatformen i sundhedsvæsenet var hovedsageligt inden for IT-projekter med opgaver som procesudvikling, undervisning og implementering:

- I min stilling i sundhedsvæsnet var der en høj grad af kompleksitet. Jeg vil næsten vove at påstå, at kompleksiteten i det arbejde, jeg har nu, er større end det, jeg har oplevet tidligere, og det er en af årsagerne til, at jeg er så begejstret for at arbejde i Vurderingsstyrelsen.

Et taknemmeligt arbejde på tværs

Tilbagebetalingsordningen er den del af Vurderingsstyrelsens arbejde, der er oprettet på baggrund af et ønske om, at kompensere de borgere der har betalt for meget i boligskat i perioden 2011-2020. Nadia kalder det for ”et taknemmeligt arbejde at betale penge tilbage”. Men det handler også om meget mere end det, og omfatter regler, lovkrav og god kommunikation:

- I tilbagebetalingsordningen er der udviklet en række breve, som indeholder mange regler fastsat ud fra lovkrav på området. Brevene er nærmest et projekt for sig, og det kræver tæt koordination at få sikret god, klar og korrekt information.

Derudover er der for Nadia også en del opgaver, der omfatter IT-systemer, og i hendes funktion er der et tæt tværfagligt samarbejde med de enheder, der står for driften. For at sikre, at opgaverne bliver løst bedst muligt, er det essentielt, at hun har en forståelse for deres arbejde

- En stor del af mit arbejde foregår i krydsfeltet mellem IT og forretning. I sidste ende er der et driftscenter, som har til opgave at udmønte løsningen. En anden vigtig del af mit arbejde er derfor også at få skabt en god relation til og dialog med dem, sådan at jeg kan hjælpe dem med at få tilrettelagt de bedst mulige processer. Man skal hele tiden have blik for, at der skal findes en løsning, som kan forstås af mange.

Dygtige og dedikerede kollegaer

Når nu Nadia indgår i mange tværfaglige samarbejder, har hun også et stort netværk både i Skattestyrelsen og i Vurderingsstyrelsen. Om det er i den ene eller anden styrelse er kollegerne altid klar til at hjælpe:

- Jeg er utrolig glad for mine kollegaer. Det er fagligt dygtige og dedikerede mennesker, som ikke giver op, før vi har fundet en løsning, og der er altid hjælp at hente, hvis man har brug for det.