Oplæringsforløb med høj effektivitet

Som nyuddannet jurist løser Hans efter godt tre måneders ansættelse nu selvstændigt en lang række opgaver. Med en erfaren makker i nærheden er det en rigtig god begyndelse.

Hans Moltsen er uddannet cand.jur. fra Århus Universitet fra januar 2022 med speciale i GDPR og skatteretlige forhold. Det viste sig undervejs i studiet, at dette var områder, han havde flair for. Hans er nu ansat som sagsbehandler i en vurderingsenhed i Herning.

Kort vej fra teoretisk til praktiserende jurist

Med en kandidatgrad som cand.jur. på CV’et var Hans klar til sit første akademiske job. Men eftersom han ikke havde praktisk erfaring med juridisk arbejde fra studietiden, var han noget bekymret for at skulle ud at praktisere.

- Som ”teoretisk” jurist direkte fra universitetet, følte jeg mig en smule overvældet over at skulle ud at omsætte juraen i praksis, fortæller Hans. Med sparring fra jobcentret søgte han den opslåede stilling som sagsbehandler i Herning, og hans bekymring viste sig hurtigt at være ubegrundet.

Hans blev ansat sammen med tre andre - to cand.jur. og en cand.merc.(jur.) De fik, som alle andre nyansatte, et intensivt onboarding-forløb med introduktion til organisationen, kerneopgaverne, arbejdsformerne og en faglig og systemmæssig oplæring med både fysisk og e-baseret undervisning. Hans uddyber:

- Undervisningen i vurderingsfaglighed, WebGIS og det nye ejendomsvurderingssystem E&G er imponerende effektiv med sideløbende kurser og træning. Det var noget af en øjenåbner for mig at opleve, hvor hurtigt min teoretiske viden blev omsat til den praktiske hverdag.

Oplæring i en bred vifte af opgaver

De opgaver, der lige nu ligger på Hans’ bord, omfatter blandt andet at analysere betydningen af de kommune- og lokalplaner, en ejendom er omfattet af, for at sikre overensstemmelse mellem data heri og de data, som hentes ind i E&G. Der er betydelige forskelle på, hvorledes planerne er udarbejdet fra kommune til kommune, så det kræver en god juridisk formåls- og ordlydsfortolkning at forstå det reelle omfang af de enkelte planer, samt det sprogbrug der lægger til grund herfor, eftersom der til tider forekommer områder, som er reguleret af 30-40 år gamle planer. Det er en omfattende opgave, som kommer til at tage et godt stykke tid endnu.

Hans har herudover gennemgået et undervisningsforløb i indsigelsessager, som blandt andet indbefatter borgerhenvendelser, og om ikke så længe vil borgerkontakt også være en del af hans arbejdshverdag. I takt med årshjulets skiftende opgaver, og at flere dele af det nye system bliver klar, bliver sagsbehandlerne løbende klædt på til at kunne varetage en bred vifte af opgaver. Hans er godt tilfreds med udsigten til variation i opgaverne og fortæller:

- Selvom jeg er frisk fra fad fra universitetet, oplever jeg nærmest en eksplosiv læringskurve i forhold til, hvad jeg er vant til fra uddannelsen. Læringseffektiviteten er overraskende høj.

Samarbejde – fagligt styrkende og en social gevinst

Hans har, sammen med en af de andre nyansatte, en erfaren kollega tilknyttet, som står for den løbende sparring og træning. Tilsvarende med de andre to nyansatte. De fire nye bruger hinanden som læringsgruppe, hvor de taler både om de faglige og mere praktiske udfordringer. Samtidig kan de også tydeligt mærke, at de er en del af en større enhed, hvortil Hans siger:

- Både socialt og fagligt føler vi os taget meget positivt imod. Her er et meget tæt fællesskab med åben-dør-politik på alle kontorer. Der er også en personaleforening med forskellige aktiviteter, jeg skal se lidt mere på.

På deres første arbejdsdag i Herning blev de sammen vist rundt i de tre øvrige driftsenheder i bygningen samt kvalitets-og-styrings-kontoret, hvor de blev introduceret for deres nye kollegaer. De forskellige enheder og kontorer er forholdsvist specialiserede, og man får hurtigt et godt indtryk af, hvem man kan gå til for at få den rette hjælp og sparring i forhold til ens aktuelle arbejdsopgave.