Lyt med, når borgerne ringer ind.

Oliefyret er skiftet til varmepumpe, der er kommet nyt tag på mit hus, vi har fået lavet en tilbygning, eller måske er der bygget et helt nyt hus - og hvad gør man så?

Susanne og Mai-Britt arbejder til daglig i Driftscenter 4, der er placeret i Svendborg. Én ud af Vurderingsstyrelsens syv lokationer i landet.

De er begge 1st level supportere. Det betyder, at de som de første modtager en henvendelse fra fx en borger. De sidder klar ved telefon og mail hver dag, hvor de sammen med deres øvrige 1st level-kollegaer svarer på spørgsmål ved tvivl om fx beskatningsgrundlag eller rettelser i BBR. Andre opkald kan komme fra bl.a. advokater, ejendomsmæglere og revisorer.

Susanne Mai Britt DC4
Susanne og Mai-Britt er ansat som ’vejledere' i Driftscenter 4 / Svendborg

BBR og Vurderingsportalen

For nylig blev endnu flere deklarationsmeddelelser sendt ud. I deklarationen får borgeren et overblik over alle de oplysninger, der danner grundlag for vurderingen af boligen. Data kan tjekkes, og der kan gøres indsigelse, før den endelig vurdering sendes ud.

- Når de ringer ind, så forklarer vi dem, hvad der menes med de oplysninger, der er nævnt i deklarationsmeddelelsen, siger Mai-Britt. Hun fortæller videre, at der kom en del opkald vedrørende rettelser i BBR efter et nyhedsindslag på DR om de nye vurderinger.

- Det er egentlig nemt nok at rette i BBR, men folk spørger tit til, hvor mange forskellige steder de skal rette. Der er også spørgsmål til de gamle vurderinger, den fremrykkede klageadgang og tilbagebetalingsordningen. De ejere, der tror, at de skal have penge tilbage, vil gerne vide, hvornår pengene kommer ind på kontoen.

Susanne henviser mange boligejere til Vurderingsportalen.dk, for den har de tit ikke besøgt, før de ringer ind. På Vurderingsportalen.dk er det muligt at finde svar på relevante spørgsmål om de nye ejendomsvurderinger. Hun guider som Mai-Britt også mange i, hvordan de kan rette i deres BBR (bbr.dk/ret).

Medlyt og ’floorwalker’-assistance

Når man starter i jobbet som vejleder i 1st level sker oplæringen bedst ved sidemandsoplæring og "medlyt". Her kan medarbejderne sidde sammen og lytte med på hinandens telefonsamtaler. Boligskatteområdet er kompliceret stof, og oveni er der mange systemer, man skal lære at kende. Derfor er der også det, der i daglig tale kaldes en ’floorwalker. En ’floorwalker’ er som hovedregel en kollega, der har været ansat længere og har en solid erfaring. Når der meget tryk på telefonerne, får de sommetider også hjælp fra andre afdelinger, som udlåner en relevant ’floorwalker’. På den måde er hjælpen altid lige i nærheden.

Viden på tværs

Hvis en vejleder har behov for yderligere baggrundsinfo om en vurdering, som de ikke kan finde i de systemer, som de har adgang til, så kan de kontakter ’2nd level’. Det er sagsbehandlere, der har fingrene nede i de systemer, som har genereret ejendomsvurderingerne.

Susanne har en lang fortid i Gældsstyrelsen og Mai-Britt har været mange år i Motorstyrelsen. Både Mai-Britt og Susanne har stor erfaring med at tale i telefon og tage nogle samtaler, som indimellem kan være svære at svare på. Heldigvis er alle gode til at hjælpe hinanden, og dertil siger Mai-Britt:

- Jeg er meget glad for vores fælles ’Vidensbase’, hvor vi kan hente en masse baggrundsviden om forskellige emner – og ikke mindst mine fantastiske kollegaer. Det hænder, at jeg må sige til borgeren, at jeg ikke kan svare, før jeg har undersøgt tingene nærmere. Det tager de altid godt imod, det er jo deres økonomi, det handler om.

Direktør på tur

I Vurderingsstyrelsen prioriteres en stærk kultur med fælles værdier om høj faglighed og saglighed.  Poul Taankvist, Direktør i Vurderingsstyrelsen, ønsker i høj grad at støtte op om denne kultur. Han sidder til daglig i Roskilde, men når tiden tillader det, så prioriterer han at tage ud og besøge de forskellige lokationer i landet. Han var for nylig på besøg i Svendborg, hvor han lyttede med på telefonen hos Susanne:

- Det var meget spændende at være med på en lytter, høre om ukendte ejere og ikke mindst få en snak med medarbejderne. Det gav mig en god indsigt i, hvordan vejlederne gør deres allerbedste for at kunne giver borgerne et korrekt svar. Det bekræftede mig også i det fortsatte behov for, at vi prioriterer at sikre et tæt samarbejde på tværs af vores 4 driftscentre (red. placeret rundt om i landet).

Telefonlyt Poul DC4
Poul Taankvist lytter med.

Ejendomsbeskatning er et område, der blev flyttet fra Skattestyrelsen til Vurderingsstyrelsen den 1. januar 2022.