Analytisk og økonomisk nørderi i praksis

Cathrine Jensen er drevet af at arbejde tværfaligt og i projekter med bl.a. prissætning på ejendomsmarkedet. Det gør hun i det daglige i kontoret Modeludvikling og økonomisk analyse.

Som uddannet økonom fra Københavns Universitet er Cathrine vant til at beskæftige sig med tal og data. Under uddannelsen udviklede hendes interesse for værdisætning af ikke markedsomsatte goder og derigennem prissætning på ejendomsmarkedet.

- Inden for miljøøkonomi anvender man prissætning på ejendomsmarkedet til at værdisætte ”omgivelser”, fx udsigt eller afstand til grønne områder, lugtgener fra landbruget eller vindmølle. Samtidig har Danmark en unik kombination af landsdækkende og struktureret data af høj kvalitet for ejendomshandler, geodata osv. Jeg har derfor både skrevet speciale og en ph.d. om værdisætning gennem prissætning på ejendomsmarkedet.  

Personlig udvikling og høj faglighed

Som medarbejder i Vurderingsstyrelsen er mulighederne for at blive udfordret og bringe sine kompetencer i spil i nye sammenhænge store. Cathrine har været ansat siden august 2019 og har på den tid været ansat i to forskellige kontorer.

- Jeg har både i Ledelsessekretariatet og i kontoret Modeludvikling og økonomisk analyse fået mulighed for at nørde data, projektledelse og tværfagligt samarbejde på projekter, som kommer ud og leve efterfølgende.

De komplekse opgaver, der løses på daglig basis, kræver, at der arbejdes på tværs internt i Vurderingsstyrelsen og med andre styrelser. Derudover er det også nødvendigt, at fagligheden er høj.

- I Vurderingsstyrelsen har jeg mulighed for fortsat at dyrke mine analytiske evner og økonomiske tankegang på et højt niveau, samtidig med at resultaterne bliver anvendt i praksis.

Den ekstra bonus

Selvom den høje faglighed, gode kollegaer og arbejdsopgaverne virkelig er noget, der gør Vurderingsstyrelsen til en god arbejdsplads, handler det for Cathrine også om en balance mellem privat- og arbejdslivet:

- Der er også en stor fleksibilitet, som giver mulighed for både at have et spændende arbejdsliv og et privatliv med små børn.