Et arbejde, der giver mening: som én samlet pakke

I Vurderingsstyrelsens kontor for boligskatteomlægning beskæftiger Amin Ibrahim Balou sig med opgaver, hvor han drager stor nytte af sin tværfaglige uddannelsesbaggrund. Hans dagligdag bærer præg af en god mængde af udfordringer, læring og generel sammenhæng.

Ikke mange har både titlen som cand.merc.(jur.) og militærpolitibetjent. Det er nu engang tilfældet for Amin Ibrahim Balout. Hans erfaring fra CBS og Søværnets Sergentskole kommer ham til gode i det daglige arbejde, der ofte kræver tværfaglige egenskaber:

- Cand.merc.(jur.) er en tværfaglig uddannelse mellem jura og økonomi, og den passer generelt rigtig godt ind i Skatteforvaltningen, da meget af arbejdet her er tværfagligt. Som eksempel har jeg bidraget til analyse og udarbejdelse af forskellige tekniske løsninger, hvor jeg har gjort stor brug af koblingen mellem jura og økonomi til udarbejdelse af it-tekniske løsninger, der er lovmedholdelige, og som ligeledes er samfundsøkonomisk optimale. Min baggrund som militærpolitibetjent får jeg også draget nytte af i Vurderingsstyrelsen, da opgaveløsningen generelt kræver selvstændighed, ansvar og en snært af ledelse.

Nyt kontor, ny styrelse – men større fokus

Amin startede sin ansættelse i Skatteforvaltningen hos Skattestyrelsen, hvor han arbejde som procesejer på ejendomsværdiskatteområdet. Siden blev han involveret i boligskattereformen, som gjorde, at han blev en del af kontoret Boligskatteomlægning, som nu er en del af Vurderingsstyrelsen. Flytningen til Vurderingsstyrelsen har for Amin været positiv, fordi der nu er et større fokus på opgaveløsningen:

- Boligbeskatningen er flyttet tættere på boligvurderingerne, og derfor er der nu tale om én samlet pakke under én søjle. Det gør arbejdet mere fokuseret – der kan ikke beskattes uden en vurdering at beskatte af.

Sammenhæng og læring

Det er ikke lette opgaver, der skal løses i Vurderingsstyrelsen. Amin understreger, at det kræver både tålmodighed og en god sans for kommunikation mellem de forskellige interessenter, som opgaverne berører. Men til gengæld er der god sammenhæng i arbejdet, og det, man arbejder hårdt med, får man også lov til at se fungere i praksis.

Udover den store sammenhæng er Amin særligt glad for den læring, der er en fyldig del af en arbejdshverdag. Det er både læring fra varierende arbejdsopgaver og gode kolleger:

- Alle dage er forskellige – der er altid nye mennesker at arbejde sammen med, og der er altid varierende opgaver, da Skatteforvaltningen er et stort organ, som rummer mange fagligheder og spændende opgaver.

Amin