Ansat i Vurderingsstyrelsen

Som ansat i Vurderingsstyrelsen er du en del af en vigtig, politisk prioriteret opgave, som har betydning for alle danske boligejere, og derfor får du mulighed for at tage ansvar, lære en masse og gøre en forskel. Det kræver engagement og indsats, og derfor forsøger vi at sætte rammerne for et godt arbejdsliv for dig som medarbejder.

 • Godt ombord i Vurderingsstyrelsen

  Vi har et stort fokus på udvikling af alle medarbejdere, såvel professionelt som menneskeligt. Derfor er det også vigtigt for os, at du kommer godt ombord på din nye arbejdsplads.

  Når du starter i Vurderingsstyrelsen får du en makker, som introducerer dig til dine opgaver, dine nye kolleger og praktiske ting ift. din arbejdsplads. Du skal også gennemføre et on boarding-forløb. Det betyder, at du får indsigt i og kendskab til styrelsens opgaver og lærer en masse nye kolleger på tværs af enheder at kende.

  De kommende år sender vi alle medarbejdere – nye som gamle - af sted på kurser, der blandt andet handler om forvaltningsret og som opøver og træner vurderingsfaglighed. På den måde bliver du til en del af en hverdag præget af professionalisme, høj faglighed og godt kollegaskab.

 • Vi hjælper hinanden

  I Vurderingsstyrelsen vægter vi samarbejde og kollegaskab højt. Vi hjælper hinanden og samarbejder på tværs og med resten af Skatteministeriets koncern om at løfte kvaliteten i alt, hvad vi gør. Det betyder, at du får faglig vejledning og retning fra dine ledere. Og det betyder, at du kan sparre med dine kolleger om opgaverne samt få og give feedback, så vi alle sammen hele tiden bliver dygtigere. Vi er optaget af at skabe en kompetent og tryg arbejdsplads, hvor vi kan regne med hinanden.

 • Vi værdsætter forskellige fagligheder og personligheder

  Vurderingsstyrelsen rummer mange forskellige fagligheder. Nogle har mange års erfaring og har en tung faglighed med i rygsækken, mens andre har været her kort tid eller er helt nye. Det gælder, når du blandt andet møder vores sagsbehandlere, jurister, økonomer, HR-medarbejdere og kommunikationsfolk.  Med hver vores faglighed er vi med til at skabe en moderne arbejdsplads, hvor faglighed, drive og udvikling er i højsædet.

 • Vi arbejder databaseret

  For at vi kan lave korrekte vurderinger, skal vi have kendskab til markedet og forstå de markedsmæssige sammenhænge, som gør sig gældende. Derfor arbejder vi med databaserede systemer, som blandt andet følger de konstaterede salgspriser i markedet ,og vi stræber mod at være kunderettede og kommunikerende om ejendomsvurderingerne og de data, der ligger til grund herfor.  

 • Vi har det sjovt

  Selv om vores arbejde ofte kan være krævende, har vi en uhøjtidelig omgangstone. Vi løser vores opgaver bedst, når vi er i øjenhøjde og har en åben og afslappet kultur, hvor der er plads til også at have det sjovt.

  Der er jævnligt sociale arrangementer i huset for alle de ansatte, ligesom der selvfølgelig hvert år er en julefrokost og en sommerfest.