Gå til sidens indhold

Proces mod de nye ejendomsvurderinger og boligskatter

Siden 2013 er der blevet arbejdet på et nyt ejendomsvurderingssystem, som kan sikre databaserede og gennemskuelige vurderinger af alle ejendomme i Danmark.

Forskellige skatter betales med udgangspunkt i de offentlige ejendomsvurderinger: ejendomsværdiskat til staten og grundskyld (ejendomsskat) og erhvervsejendommes dækningsafgift til kommunen.

I 2020 begynder vi at sende de nye vurderinger ud til boligejerne, i umiddelbar forlængelse deraf vurderes erhvervsejendomme, og i 2021 træder de ny boligskatteregler så i kraft. 

Denne tidslinje giver dig et overblik over, hvad der sker hvornår.

2013

 • Ejendomsvurderingerne blev suspenderet

  Den daværende regering besluttede, at der ikke skulle laves flere vurderinger efter det eksisterende vurderingssystem, fordi de ikke var tilstrækkeligt retvisende. Den seneste reelle vurdering af ejerboliger er altså fra 2011.

   

2016

2017

 • Politisk forlig om nye boligskatter

  Regeringen indgik et forlig om en række ændringer i boligskatterne.

   

   

 • Den nye ejendomsvurderingslov blev vedtaget

  De offentlige ejendomsvurderinger har som mål at ramme den kontantværdi, en ejendom forventelig kan opnå i fri handel. Der vil dog altid være en vis naturlig markedsusikkerhed ved en vurdering, hvilket danner grundlag for de samtidigt vedtagne nye klageregler og forsigtighedsprincippet, der blev vedtaget året efter.   

   

   

2018

 • Nedskrevet beskatningsgrundlag: Forsigtighedsprincippet

  Det vedtages, at den naturlige markedsusikkerhed, som altid er forbundet med en vurdering, skal komme ejendomsejeren til gode via det såkaldte forsigtighedsprincip. Forsigtighedsprincippet betyder, at beskatningsgrundlaget sættes 20 pct. lavere end vurderingerne, når de nye vurderinger udkommer.

   

 • Indefrysning af boligskatter

  Fra 2018 vil du som boligejer opleve, at eventuelle stigninger i grundskyld vil blive indefrosset automatisk – den såkaldte midlertidige indefrysningsordning. Det betyder, at det beløb, du som boligejer løbende betaler, ikke bliver større end det beløb, du betaler i dag. Resultatet af indefrysningen er, at det indefrosne beløb først skal afregnes, når du sælger boligen, eller hvis du selv vælger det fra 2021 og frem. Der er også indgået en politisk aftale om lavere satser for både grundskyld og ejendomsværdiskat fra 2021.

 • 1. juli 2018 – Vurderingsstyrelsen blev etableret som en selvstændig styrelse

  Vurderingsstyrelsen er ansvarlig for at udarbejde ejendomsvurderinger af alle landets ca. 1,7 millioner ejerboliger og ca. 0,5 millioner andre ejendomme, herunder ca. 400.000 erhvervsejendomme og ca. 100.000 landbrugs- og skovejendomme. Vurderingsstyrelsen er en del af Skatteforvaltningen.

2019

 • Dialog med boligejerne

  I 2019 vil op mod 80.000 boligejere få mulighed for at få testvurderet deres ejerbolig, ligesom der i efteråret 2019 udsendes informationer til samtlige boligejere om vurderinger og boligskat.

2020

 • Nye vurderinger til boligejerne

  De nye ejendomsvurderinger bliver sendt til boligejerne i etaper fra juli 2020 og frem. Før vi sender vurderingen ud, har du, som boligejer, nu mulighed for at se de data, der ligger til grund for fastsættelsen af værdien af din ejendom.

 • Tilbagebetalingsordning

  I forbindelse med den nye lov og det nye vurderingssystem er der etableret en tilbagebetalingsordning, som skal tage højde for, at vurderingen af ejerboliger i 2011 kan have været for høje. Med udgangspunkt i din nye vurdering for ejendommen, beregner vi, om du kan få en del af den ejendomsværdiskat og/eller grundskyld, du har betalt i perioden, tilbage.

   

2021

 • Nye vurderinger til erhvervsejendomme og landbrugs- og skovejendomme

  Erhvervsejendomme vurderes i umiddelbar forlængelse af, at ejerne af ejerboliger modtager deres nye vurderingerne. Det er dog endnu ikke fastlagt præcis, hvornår de nye vurderinger af erhvervsejendomme udsendes til erhvervsejendomsejerne. Før vi sender vurderingen ud, har du som erhvervsejendomsejer som noget nyt mulighed for at tjekke de oplysninger, vi bruger som grundlag for vurderingen.

   

 • De nye boligskatteregler træder i kraft

  De nye boligskatteregler, der træder i kraft i 2021, består forventeligt af følgende elementer. Den endelige udformning af disse afventer vedtagelsen af reglerne ved lov:


  Lavere boligskattesatser
  Både satsen for ejendomsværdiskat og den gennemsnitlige grundskyldspromille vil blive sænket.

  Permanent skatterabat til nuværende boligejere
  De nye boligskatter betyder, at godt seks ud af ti boligejere kan se frem til at skulle betale mindre i boligskat end i dag. De øvrige boligejere får en særlig skatterabat, så ingen nuværende boligejere kommer til at betale en højere samlet boligskat i 2021 end i 2020.

  Valgfri indefrysning af stigende boligskatter
  Hvis værdien af din bolig – og dermed din skat – stiger efter 2021, kommer du ikke til at betale det ekstra beløb nu og her. Der bliver nemlig lavet en såkaldt valgfri indefrysningsordning, som gør, at du kan vente med at afregne en eventuel stigning i boligskat, til du sælger boligen. Du kan dog også vælge at betale løbende, hvis du foretrækker det.