Genoptagelse af ejendomsvurderinger

Som en del af implementeringen af det nye vurderingssystem er der vedtaget en lov, der betyder, at det fra og med den 1. november 2020 ikke længere er muligt at anmode om genoptagelse af tidligere vurderinger. Fristen for at anmode om genoptagelse er den 31. oktober 2020. Boligejere, der har betalt skat af en for høj vurdering, har fortsat mulighed for at blive kompenseret i en tilbagebetalingsordning.

Lovændringen betyder konkret:

 • Du kan anmode om genoptagelse senest den 31. oktober 2020. Dette gælder både de vurderinger, der er foretaget efter tidligere regler og alle typer af genoptagelse
 • Sender du en anmodning om genoptagelse efter den 31. oktober 2020, kan din anmodning ikke behandles, og din sag afvises. Vurderingsstyrelsen kan heller ikke forslå at ændre vurderinger på eget initiativ efter den 31. oktober 2020
 • Tilbagebetalingsordning kan give de boligejere, der har betalt skat af en for høj vurdering, mulighed for at få kompensation
 • Du får adgang til at klage over de videreførte vurderinger. Dette er muligt, efter du modtager ejendomsvurderingen. Du får besked om, hvornår du kan klage.

Hold øje her på siden, som løbende opdateres med nyt om reglerne frem til den 1. november 2020. Fx med informationer om hvilke fejl, der gør det muligt for dig at anmode om genoptagelse.

Læs mere om de nye regler for genoptagelse

Anmod om genoptagelse senest den 31. oktober 2020

Du kan få genoptaget din ejendomsvurdering, hvis den er foretaget på et fejlagtigt grundlag. Dvs. foretaget på grundlag af fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende objektivt konstaterbare faktiske forhold.

 • Ordinær genoptagelse
  1. Log på og vælg Kontakt og derefter Skriv til SKAT
  2. Vælg Ejendom og bolig og derefter den type, der passer til din bolig eller ejendom (fx Ejerbolig og sommerhus eller Erhvervsejendom)
  3. Vælg derefter Genoptagelse af vurdering


  Vi skal have modtaget din anmodning om genoptagelse senest den 1. maj i det fjerde år efter udløbet af det kalenderår, hvor den fejlagtige vurdering første gang er foretaget.

  Fra og med den 1. november 2020 kan der dog kun anmodes om genoptagelse af almindelige vurderinger og omvurderinger, der er foretaget eller foretages i det nye vurderingssystem med vurderingstermin den 1. januar i vurderingsåret.

  Genoptagelsen har skattemæssig virkning fra tidspunktet for den vurdering, som genoptagelsen vedrører

 • Ekstraordinær genoptagelse

  Du kan få genoptaget din ejendomsvurdering efter fristen for ordinær genoptagelse, hvis den er foretaget på et fejlagtigt grundlag. Dvs. som følge af fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende objektivt konstaterbare faktiske forhold.

  Hvis det er ejendomsværdien eller grundværdien, der skal genoptages, er det en yderligere betingelse for ekstraordinær genoptagelse, at genoptagelsen vil resultere i en ændring af ejendomsværdien eller grundværdien med mere end 20 pct.

  Vi skal have modtaget anmodningen om ekstraordinær genoptagelse senest 6 måneder efter, du er blevet opmærksom på det forhold, der er årsag til genoptagelsesanmodningen.

  Genoptagelsen har som udgangspunkt skattemæssig virkning for vurderinger foretaget efter det tidspunkt, hvor genoptagelsen finder sted, dvs. fremadrettet skattemæssigvirkning.

  En genoptagelse kan dog efter en konkret vurdering tillægges bagudrettet skattemæssig virkning, hvis ændringen er en ulempe for dig og det vurderes, at du vidste eller burde have vidst, at vurderingen var foretaget på et fejlagtigt grundlag.

  Læs mere i Den juridiske vejledning 2018-1 afsnit A.A.8.4.1 

 • Ekstraordinær genoptagelse, når praksis bliver underkendt eller ændret

  Du kan også bede om ekstraordinær genoptagelse i disse to tilfælde:

  • Hvis Vurderingsstyrelsens hidtidige praksis er blevet endeligt underkendt af en domstol eller en højere administrativ klageinstans, som fx et vurderingsankenævn eller Landsskatteretten

  • Hvis en praksisændring i andre tilfælde offentliggøres af Vurderingsstyrelsen.


  Vi skal have modtaget anmodningen om ekstraordinær genoptagelse senest 6 måneder efter, at praksis er endeligt underkendt eller offentliggjort. Fra og med den 1. november 2020 kan der kun anmodes om genoptagelse af vurderinger, der er foretaget eller foretages i det nye vurderingssystem med vurderingstermin den 1. januar i vurderingsåret.

  Hvis ændringen er en fordel for dig, har den som udgangspunkt skattemæssig virkning fra tidspunktet for den vurdering, som ændres. Det gælder dog kun tilbage til den vurdering, som blev prøvet i sagen og som blev underkendt, eller fra det tidspunkt, hvor praksisændringen blev gældende.

  Hvis genoptagelsen ikke er til fordel for dig, har genoptagelsen skattemæssig virkning for vurderinger foretaget efter det tidspunkt, hvor genoptagelse finder sted, dvs. fremadrettet skattemæssig virkning.

  Læs mere i Den juridiske vejledning 2018-1 afsnit A.A.8.4.1 

 • Krav til din anmodning

  Du skal skrive til os, hvorfor du mener, vurderingen skal genoptages.

  Du skal kunne godtgøre, at Vurderingsstyrelsen har foretaget vurderingen på et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende objektivt konstaterbare faktiske forhold.

  Du skal vedlægge dokumentation, som støtter og underbygger din anmodning.

  Hvis din anmodning drejer sig om, at den hidtidige praksis er blevet underkendt eller ændret, skal du også kunne godtgøre og vedlægge dokumentation for dette.