Genoptagelse af ejendomsvurderinger

Du kan få genoptaget din ejendomsvurdering, hvis den er lavet på et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende objektivt konstaterbare faktiske forhold.

 • Ordinær genoptagelse
  1. Log på og vælg Kontakt og derefter Skriv til SKAT
  2. Vælg Ejendom og bolig og derefter den type, der passer til din bolig eller ejendom (fx Ejerbolig og sommerhus eller Erhvervsejendom)
  3. Vælg derefter Genoptagelse af vurdering


  Vi skal have modtaget din anmodning om genoptagelse senest den 1. maj i det fjerde år efter udløbet af det kalenderår, hvor den fejlagtige vurdering første gang er foretaget.

  Genoptagelsen tillægges skattemæssig virkning fra tidspunktet for den vurdering, som genoptagelsen vedrører.

 • Ekstraordinær genoptagelse

  Du kan få genoptaget din ejendomsvurdering efter fristen for ordinær genoptagelse, hvis den er lavet på et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende objektivt konstaterbare faktiske forhold.

  Hvis det er ejendomsværdien eller grundværdien, der skal genoptages, er det en yderligere betingelse for ekstraordinær genoptagelse, at genoptagelsen vil resultere i en ændring af ejendomsværdien eller grundværdien med mere end 20 pct.

  Vi skal have modtaget anmodningen om ekstraordinær genoptagelse senest 6 måneder efter, du er blevet opmærksom på det forhold, der har resulteret i genoptagelsesanmodningen.

  Genoptagelsen tillægges som udgangspunkt skattemæssig virkning for vurderinger foretaget efter det tidspunkt, hvor genoptagelsen finder sted.

  Læs mere i Den juridiske vejledning 2018-1 afsnit A.A.8.4.1 

 • Ekstraordinær genoptagelse, når praksis bliver underkendt eller ændret

  Du kan også anmode om ekstraordinær genoptagelse i disse to tilfælde:

  • Hvis Vurderingsstyrelsens hidtidige praksis er blevet endeligt underkendt af en domstol eller en højere administrativ klageinstans, som fx et vurderingsankenævn eller Landsskatteretten
  • Hvis en praksisændring i andre tilfælde offentliggøres af Vurderingsstyrelsen

  Vi skal have modtaget anmodningen om ekstraordinær genoptagelse senest 6 måneder efter, praksis er endeligt underkendt eller offentliggjort.

  Genoptagelsen tillægges som udgangspunkt skattemæssig virkning fra tidspunktet for den vurdering, som blev udtaget til prøvelse i den første sag, og som resulterede i en underkendelse af praksis eller fra det tidspunkt, hvor praksisændringen blev gældende.

  Læs mere i Den juridiske vejledning 2018-1 afsnit A.A.8.4.1 

 • Krav til din anmodning

  Anmodningen skal være skriftlig. Du skal skrive, hvorfor du mener, at vurderingen skal genoptages.

  Du skal kunne godtgøre, at Vurderingsstyrelsen har lavet vurderingen på et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende objektivt konstaterbare faktiske forhold.

  Du skal vedlægge dokumentation, som støtter og underbygger din anmodning.

  Hvis din anmodning drejer sig om, at den hidtidige praksis er blevet underkendt eller ændret, skal du også kunne godtgøre dette og vedlægge dokumentation herfor.