Generelt om ejendomsvurderinger for erhverv

De offentlige ejendomsvurderinger blev suspenderet i 2013.

Da de offentlige ejendomsvurderinger er suspenderet, vil andre ejendomme end ejerboliger, herunder erhvervsejendomme blive vurderet, når vi har vurderet ejerboliger. Vi vurderer ejerboliger fra september 2021 og udsender herefter de nye vurderinger i etaper.

Indtil du får en ny vurdering, gælder ejendomsvurderingen fra 2012 for erhvervsejendomme, med mindre ejendommen er omvurderet – da disse vurderinger er blevet videreført. Hvis der sker ændringer på din ejendom, inden den nye ejendomsvurdering, vil du få en omvurdering. Det får du, hvis betingelserne for omvurdering er opfyldt.

Særligt for ejendomme, der skal vurderes i 2021

Ejere af erhvervsejendomme, landbrugs- og skovejendomme og nogle ejerboliger får fra og med 2021 mulighed for at klage over de historiske vurderinger, der har været videreført i perioden 2013-2020. Du får automatisk besked fra Vurderingsstyrelsen, hvis du kan klage.

Læs mere om klage over vurderinger for 2013-2020 på vurdst.dk/klage

 • Hvad er erhvervsejendomme?

  Erhvervsejendomme omfatter bl.a.:

  • Fabriks- og lagerejendomme
  • Kontor- og forretningsejendomme
  • Private udlejningsejendomme til beboelse
  • Andelsboligforeningsejendomme
  • Almennyttigt boligbyggeri
  • Hoteller, teatre og biografer
  • Indkøbscentre, stormagasiner og P-huse
  • Tankstationer
  • Campingpladser, golfbaner
  • Havne og dambrug

   

 • Hvad betyder det for din skat?

  Du skal kontakte:

  • Din kommune, hvis du har spørgsmål om grundskyld eller dækningsafgift.
  • Skattestyrelsen, hvis du har spørgsmål om ejendomsværdiskat.
 • Har du spørgsmål eller du vil klage over en vurdering

  Du er velkommen til at ringe til os på 72 22 28 26, hvis du har spørgsmål til en vurdering.

  • Fristen for at klage over vurderingen pr. 1. oktober 2020 er udløbet. Du kan klage til Skatteankestyrelsen, hvis du har fået en omvurdering pr. 1. oktober 2020, som du mener, er forkert. Klagefristen for omvurderingen pr. 1. oktober 2020 er den 1. juli 2021.

  • Fristen for at klage over omvurderingerne for 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019 er overskredet.

  • Der er med virkning fra den 1. januar 2021 indført nye regler, der betyder, at de ejendomme, der ikke skal vurderes den 1. januar 2020 i det nye ejendomsvurderingssystem, kan klage fra og med 2021. Det betyder, at det for disse ejendomme er muligt at klage over de vurderinger, der er blevet videreført i perioden 2013-2020, hvor de offentlige vurderinger har været suspenderet. Det er også muligt at klage over de videreførte vurderinger, når du modtager en ny vurdering af din ejendom.

   

  Du kan også læse mere om reglerne om klage i Den juridiske vejledning 2018-1 afsnit A.A.10.2.2.1

  Læs mere om klage over omvurderinger på skat.dk