Generelt om ejendomsvurderinger for erhverv

De offentlige ejendomsvurderinger blev suspenderet i 2013.

Hvis der ikke sker ændringer af en ejendom, herunder anvendelsen af denne, som resulterer i en årsomvurdering, vil der på grund af suspenderingen ikke blive foretaget en ny offentlig ejendomsvurdering af din erhvervsejendom før 2021. Indtil da er det niveauet i ejendomsvurderingen fra 2012 som er blevet videreført i vurderingerne siden 2013, der er gældende.