Sådan fastsætter vi grundværdien

Grundværdien er værdien af grunden uden bygninger. Når vi vurderer grundværdien for, ser vi på grundens værdi i ubebygget stand, hvis den anvendes og udnyttes bedst muligt økonomisk set. Vi ser både på, hvad der er muligt ifølge plangrundlaget, og på, hvordan grunden rent faktisk bliver brugt. Når vi i det nye vurderinger fastsætter grundværdi for grunde, der er udlagt til ejerboliger med op til to boligenheder, vurderer vi den i tre trin.

GV_trin.png (1)
  • Trin 1:  Vi fastsætter den bedste måde at anvende og udnytte grunden.

    Først vurderer vi, hvordan grunden bedst kan anvendes og udnyttes, så den opnår den højest mulige økonomiske værdi. Vi henter oplysninger om, hvad og hvor meget der nu er bygget på grunden, og hvad og hvor meget der må bygges på grunden.

  • Trin 2: Vi beregner en foreløbig grundværdi

    Grundværdien er især påvirket af beliggenhed. Vi beregner værdien af et standardhus og en standardgrund med samme beliggenhed og plangrundlag som din grund. Så sammenligner vi standardgrunden med din grund og justerer værdien efter forskellene.

  • Trin 3: Vi fastsætter grundværdien.

    Normalt vil den grundværdi, vi har fundet i trin to, være den endelige – her har vi taget højde for de fleste forhold ved din grund. I særlige tilfælde kan du dog som boligejer få tillæg eller nedslag.