Sådan fastsætter vi ejendomsværdien

Ejendomsværdien er den samlede værdi af grunden, bygningerne og andet sædvanligt tilbehør til ejendommen, dog ikke inventar. I de nye vurderinger, der udsendes fra en anden halvdel af 2020 og frem, fastsætter vi ejendomsværdien for enfamiliehuse i fire trin.

EV_trin.png
 • Trin 1: Vi fastsætter kvadratmeterprisen for området.

  Når vi vurderer enfamiliehuse, fastsætter vi først kvadratmeterprisen for området. Her ser vi på registrerede salg i dit område inden for de seneste seks år. På den måde tager vi udgangspunkt i en sammenligning med op til 15 andre ejendomme i området.

 • Trin 2: Vi justerer kvadratmeterprisen.

  Vi justerer den kvadratmeterpris, vi fandt i første trin, for at tage højde for forskellene mellem din ejendom og referenceejendommene. Vi ser altså på, om en forskel giver en større eller mindre værdi i forhold til referenceejendommene.

 • Trin 3: Vi beregner den foreløbige ejendomsværdi.

  Vi beregner værdien af din ejendom ved at gange kvadratmeterprisen med ejendommens vægtede areal. Det vægtede areal er et udtryk for, hvordan forskellige typer areal, fx boligareal eller loftsareal, påvirker ejendommens samlede værdi forskelligt.

 • Trin 4: Vi fastsætter din endelige ejendomsværdi.

  I sidste trin ser vi på, om der er særlige forhold ved din ejendom, der ikke er taget højde for i de andre trin, men som påvirker værdien af ejendommen væsentligt, og som kan give grundlag for tillæg eller nedslag i ejendomsværdien.