Gå til sidens indhold

Sådan fastsætter vi ejendomsværdien

Prisudviklingen på boligmarkedet har stor betydning for den nye vurdering, som tager udgangspunkt i salgspriserne for andre ejendomme i lokalområdet. Vurderingen bygger også på en lang række oplysninger om ejendommen og dens beliggenhed, som kan have betydning for værdien - fx grundens størrelse og afstanden til skov, sø eller større veje.

Ejendomsvurderingen er et skøn over, hvad ejendommen og grunden er værd den 1. januar 2020. Vurderingen består af en ejendomsværdi og en grundværdi.

Sådan fastsætter vi ejendomsværdien
Ejendomsværdien er den samlede værdi af grunden, bygningerne og andet, der er på din grund, dog ikke inventar.

Når vi fastsætter ejendomsværdien, vurderer vi ejendommen i fire trin:

 • Trin 1: Vi fastsætter den gennemsnitlige kvadratmeterpris for området.

  Det gør vi ved at sammenligne salgsprisen på andre ejendomme, som er solgt inden for seks år fra vurderingsterminen. Vi udvælger så vidt muligt de ejendomme af samme type som din, der ligger tættest på din ejendom. Det er det, vi kalder referenceejendom.

 • Trin 2: Vi justerer kvadratmeterprisen.

  Det gør vi ved at undersøge forskellene mellem din ejendom og referenceejendommene. Er der forskelle i de data, som vi har om ejendommene, justerer vi kvadratmeterprisen.

 • Trin 3: Vi beregner den foreløbige ejendomsværdi.

  Det gør vi ved at gange kvadratmeterprisen med det, vi kalder det vægtede areal. Det vægtede areal er en beregning af, hvordan forskellige typer bygningsareal, som fx boligareal, loftsareal eller kælderareal, bidrager forskelligt til ejendommens samlede værdi.

 • Trin 4: Vi fastsætter ejendomsværdien.

  Det gør vi ved at se på, om vi har oplysninger som fx servitutter eller andre særlige forhold, der giver grundlag for nedslag eller tillæg i ejendommens værdi.

Sådan fastsætter vi grundværdien
Grundværdien er værdien af din grund uden de bygninger, der eventuelt står på den.

Når vi fastsætter grundværdien, vurderer vi grunden i tre trin: