Nyt og mere detaljeret datagrundlag

Hvordan er priserne for ejendomme i dit område? Bor du på en stor eller meget lille grund? Er der skov, sø eller større veje i nærheden af din ejendom? De nye vurderinger, der udsendes fra en anden halvdel af 2020 og frem, vil bygge på nye og forbedrede data om din ejendom og lokalområdet.

Dronebillede af parcelhuse.

Datagrundlaget for de nye ejendomsvurderinger, som Vurderingsstyrelsen udsender fra 2020 og frem, består af en lang række nye og forbedrede data om din ejendom og dit område. Dataene indsamler vi fra forskellige offentlige registre. 

Flere og forbedrede datakilder

Et solidt datagrundlag er afgørende for at kunne skabe så ensartede og præcise ejendomsvurderinger som muligt. Siden 2013 har Vurderingsstyrelsen derfor sammen med en række andre myndigheder arbejdet målrettet på at skaffe nye og forbedrede data, som indgår i grundlaget for vurderingen af din ejendom. Vi bruger blandt andet oplysninger om ejendommen fra Bygnings- og Boligregistret (BBR), oplysninger om tinglyste ejendomshandler, geodata og plandata. Som noget nyt vil alle boligejere kunne se de data, der ligger til grund for vurderingen af netop deres ejendom på vurderingsportalen.dk.

Forbedring af BBR-oplysninger

BBR er en af de væsentligste datakilder til de offentlige ejendomsvurderinger. For at sikre så korrekte data som muligt er der sammen med kommunerne gennemført en række initiativer, som forbedrer datakvaliteten. Der er blandt andet lavet en bedre stedbestemmelse af bygninger i BBR, etableret en digital indberetningsløsning og gennemført en nyregistrering af erhvervsejendomme.

 • Opdaterede og mere præcise data fra BBR

  BBR-oplysninger er en vigtig del af datagrundlaget. BBR-oplysningerne afspejler de faktiske og fysiske forhold for din ejendom. Som boligejer har du selv pligt til at give besked til BBR om ændringer og dermed sørge for, at oplysningerne i BBR er korrekte.

 • Bedre registrering af data om ejendomspriser

  Når Vurderingsstyrelsen vurderer din ejendom, tager vi udgangspunkt i oplysninger om faktiske ejendomshandler i området. Disse oplysninger får vi fra Tingslysningsretten, som har digitaliseret og forbedret registreringen af salgsoplysninger, så vi nu mere præcist kan se, hvad et salg omfatter og på hvilke vilkår.

   

 • Nye og forbedrede geodata

  Vurderingsstyrelsen har udviklet forbedrede geodata i samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Geodata kan fx være afstand til nærmeste motorvej og kyst, men også udsigts- og beliggenhedsforhold. Det betyder, at der fremover i højere grad bliver taget højde for lokale forhold, som kan påvirke ejendommens værdi.

 • Digitalisering af plangrundlaget

  Plangrundlaget fastlægger overordnet, hvad og hvor meget der må bygges på grunde, og det har væsentlig betydning for vurderingen af den enkelte grund. Registreringen af plangrundlaget er blevet forbedret via plandata.dk.

 • Ejerne kan se data for deres ejendom

  Som noget nyt får alle boligejere mulighed for at se de centrale data, der ligger til grund for ejendomsvurderingen. De har også mulighed for at rette data, så vi altid arbejder hen imod at sikre et opdateret og præcist grundlag for vurderingerne.