Gå til sidens indhold

Højere vurderinger medfører ikke nødvendigvis højere boligskatter

Boligpriserne er steget i store dele af landet de seneste år, så mange boligejere vil derfor opleve, at den nye vurdering, de modtager i 2020, er højere. Det medfører dog ikke nødvendigvis højere boligskatter, for det beløb du skal betale skat af, bliver sat 20 procent lavere end ejendomsvurderingen. Derudover vil en række andre tiltag, være med til at sikre, at boligejerne ikke løbende kommer til at betale mere i boligskatter. Hvis det viser sig, at du har betalt boligskatter af en vurdering, der har været for høj de seneste år, kan du få penge tilbage.

Frem mod 2021
Det nuværende boligskatteforlig har gjort, at ejendomsværdiskatten frem til udgangen af 2020 ikke kan stige på grund af skattestoppet fra 2001. Og fra 2018 - 2020 vil eventuelle grundskyldsstigninger endvidere blive indefrosset automatisk – den såkaldte midlertidige indefrysningsordning. Det betyder, at det beløb, du som boligejer løbende betaler frem mod 2021, ikke bliver større end det, du betalte i 2017. Det indefrosne beløb skal først afregnes, når du sælger boligen, eller hvis du selv vælger det fra 2021 og frem.

Fra 2021 og frem
Som det ser ud nu, vil de nye boligskatteregler for ejerboliger blandt andet bestå af følgende elementer:

 • Nedskrevet beskatningsgrundlag (forsigtighedsprincippet)
 • Lavere boligskattesatser
 • Permanent skatterabat til nuværende boligejere
 • Valgfri indefrysning af stigende boligskatter
 • Opkrævning af skatter via årsopgørelsen

Da det ikke er alle dele af den nye boligskattepakke, som er vedtaget ved lov endnu, kan den konkrete udformning af reglerne godt ændre sig. Det betyder, at teksterne herunder kan blive ændret i takt med at reglerne bliver vedtaget.

 • Nedskrevet beskatningsgrundlag (forsigtighedsprincip)

  Ejendomsvurderingerne vil altid være forbundet med en vis naturlig markedsusikkerhed. Derfor er der blevet indført et såkaldt forsigtighedsprincip. Det betyder helt konkret, at du som boligejer højst skal betale skat af et beløb, der er 20 procent lavere end ejendomsvurderingen. Hvis dit hus fx bliver vurderet til 2,5 millioner kr., skal du betale skat af 2 millioner kr.

 • Lavere boligskattesatser

  Både satsen for ejendomsværdiskat og den gennemsnitlige grundskyldspromille vil blive sænket.

 • Permanent skatterabat til nuværende boligejere

  De nye boligskatter betyder, at godt seks ud af ti boligejere kan se frem til at skulle betale mindre i boligskat end i dag. De øvrige boligejere får en særlig skatterabat, så ingen nuværende boligejere kommer til at betale en højere samlet boligskat i 2021 end i 2020.

 • Valgfri indefrysning af stigende boligskatter

  Hvis værdien af din bolig – og dermed din skat – stiger efter 2021, kommer du ikke til at betale det ekstra beløb nu og her. Der bliver nemlig lavet en såkaldt valgfri indefrysningsordning, som gør, at du kan vente med at afregne en eventuel stigning i boligskat, til du sælger boligen. Du kan dog også vælge at betale løbende, hvis du foretrækker det.

 • Opkrævning af begge boligskatter over årsopgørelsen

  Som boligejer betaler du i dag din ejendomsværdiskat via årsopgørelsen, mens du betaler grundskyld til din kommune. Fra 2021 bliver begge dele opkrævet via årsopgørelsen, hvor du får et samlet overblik over både din boligskat og eventuelle indefrosne beløb.