Gå til sidens indhold

Din boligskat – nu og i fremtiden

De nuværende boligskatteregler gælder til og med 2020. Fra 2021 forventes de nye boligskatteregler at træde i kraft. Vi opdaterer denne side, når lovgivningen falder på plads.

Du betaler skat af din ejendom

Som boligejer betaler du to typer skat af din ejendom:

  • Ejendomsværdiskat: Denne skat betaler du til staten af din ejendomsværdi.
  • Grundskyld (ejendomsskat): Denne skat betaler du til kommunen af din grundværdi.

Hvis du bor i lejebolig eller andelsbolig, betaler du kun grundskyld, som typisk betales over fællesudgifterne.

Til og med 2020: Ejendomsværdiskat og grundskyld

Ejendomsværdiskattestoppet gælder stadig

De nuværende boligskatteregler udløber ved udgangen af 2020. Indtil da er der skattestop på ejendomsværdiskatten. Det betyder, at din ejendomsværdiskat ikke kan stige. 

Skattestoppet gør, at du som boligejer i 2020 betaler ejendomsværdiskat af den laveste af disse tre værdier:

  • Ejendomsvurderingen 1/1-2001 + 5 %
  • Ejendomsvurderingen 1/1-2002
  • Ejendomsvurderingen for 2020 minus 20 %

De fleste boligejere betaler stadig ejendomsværdiskat af ejendomsvurderingen fra 2001 plus 5 procent eller ejendomsvurderingen fra 2002. Men de boligejere, der får en ejendomsvurdering for 2020, der er lavere end disse historiske værdier, vil opleve, at ejendomsværdiskatten falder i 2020. 


Stigninger i grundskylden indefryses automatisk

Der er en begrænsning på de årlige stigninger i grundskylden. Den gør, at beskatningsgrundlaget for grundskylden højst kan stige med 7 % årligt. Samtidig er der indført en indefrysningsordning, hvor eventuelle stigninger i din grundskyld automatisk bliver indefrosset i perioden 2018-2020. Du betaler ikke renter af indefrysningen i denne periode.

Selvom du som boligejer får en højere vurdering for 2020, bliver det beløb, du betaler i 2020, ikke større end det beløb, du betalte i 2019. Det beløb, som er indefrosset i den midlertidige indefrysningsordning i 2018-2020, kan du vælge at betale fra 2021, eller du kan vente, til du sælger boligen. 


Nye regler for boligskatten fra 2021

For de fleste boligejere vil den nye vurdering være højere end den nuværende. De højere vurderinger er blandt andet et resultat af, at boligpriserne generelt er steget siden 2011. Som det ser ud nu, vil særligt huse og lejligheder i og omkring de større byer opleve højere vurderinger end tidligere.

Højere vurderinger kan få betydning for din boligskat. Derfor har et bredt flertal i

Folketinget aftalt en række tiltag, der skal give boligejerne mulighed for at forblive i deres bolig, uden at de løbende boligskatter stiger, selvom vurderingen stiger. 

De nye tiltag har både betydning for ejendomsværdiskatten – det vil sige den skat, der er på din samlede ejendom – og for grundskylden – altså den skat, der er på din grund. De nye regler er endnu ikke vedtaget ved lov, men ventes at træde i kraft i 2021. Grundlaget for de nye regler er det politiske forlig, der blev indgået af et bredt flertal i Folketinget i maj 2017. Aftalen har som omdrejningspunkt, at ingen boligejere kommer til at betale mere i boligskat ved overgangen til de nye regler, end de skulle med de nuværende regler.


Fra 2021: Lavere skattesatser, ny skatterabat og valgfri indefrysning

Lavere skattesatser

Loven om de nye boligskatteregler er som nævnt endnu ikke vedtaget. Men i det brede politiske forlig er der lagt op til, at satsen for ejendomsværdiskatten og den gennemsnitlige grundskylds­promille sænkes, for det er ikke meningen, at indtægterne fra de samlede ejendomsskatter skal stige ved overgangen til de nye ejendomsvurderinger.

De nye, lavere boligskattesatser ventes at medføre, at en del boligejerne har udsigt til lavere samlede boligskatter i 2021, end hvis de nuværende regler var blevet videreført.  


Skatterabat sikrer din boligøkonomi

De boligejere, som trods de nye, lavere skattesatser, umiddelbart har udsigt til, at boligskatterne stiger, får en skatterabat. Skatterabatten er med til at sikre, at du som nuværende boligejer ikke kommer til at betale mere i boligskat ved overgangen til de nye skatteregler end med de nuværende regler. 

Skatterabatten gælder kun for boligejere, som har købt deres bolig senest den 31. december 2020. Herefter videreføres rabatten nominelt (dvs. fastholdes uændret i kroner) frem til den dag, boligen sælges. Skatterabatten gælder ikke for nye købere fra 2021, da de – i modsætning til de nuværende boligejere – kan planlægge deres boligøkonomi efter de nye skatteregler. Hvis ejendommen er ændret væsentligt med skattemæssig virkning fra 2021, fx ved en større tilbygning, kan det have betydning for skatterabatten.


Indefrysning af stigninger i boligskatten

Hvis værdien af din bolig – og dermed din boligskat – stiger efter 2021, kan du (som for 2018-2020) indefryse stigningen i boligskatten. Fra 2021 betaler du en rente, der er relativt lav – svarende til renten ved den eksisterende indefrysningsordning for pensionister (0,88 procent i 2019).

Indefrysning betyder, at du som boligejer kan udskyde en del af betalingen af din boligskat. Du kan altså vente med at afregne en eventuel stigning i boligskat, til den dag du sælger boligen. Du kan dog også vælge at betale løbende, hvis du foretrækker det.