Gå til sidens indhold

De nye vurderinger bygger på nye og mere detaljerede data

Den løbende offentlige ejendomsvurdering er sat midlertidigt i bero. Vurderingsstyrelsen arbejder på, at alle landets boligejere fra 2020 modtager en ny ejendomsvurdering. De nye vurderinger bygger på en lang række data om selve ejendommen og lokalområdet.

Geografisk beliggenhed, prisudviklingen på boligmarkedet, grundens størrelse og afstanden til skov, sø eller større veje er blot nogle af de mange faktorer, som indgår i den endelige ejendomsvurdering.

Et solidt datagrundlag er afgørende for at kunne skabe ensartede og mere præcise ejendomsvurderinger, og som noget nyt kan alle boligejere se de data, der ligger til grund for netop deres vurdering. Siden 2013 har vi derfor arbejdet målrettet på at skaffe nye og forbedrede data, som indgår i vurderingen af din ejendom. Vi bruger blandt andet faktuelle informationer om ejendommen fra Bygnings-og Boligregistret (BBR), oplysninger om tinglyste handler, geodata og plandata.

 • Forbedring af BBR-oplysninger

  Bygnings- og Boligregistret (BBR) er en af de væsentligste datakilder til ejendomsvurderingen. For at sikre korrekt data, er der igangsat en række projekter, som skal forbedre datakvaliteten, blandt andet en ny og mere specificeret registrering af erhvervsejendomme.

 • Forbedring af tinglysningsdata

  Domstolsstyrelsen implementerer en bedre registrering af salgsoplysninger ved tinglyste handler, så tinglysningsretten fremover mere præcist registrerer, hvad salget omfatter og på hvilke vilkår.

 • Nye og bedre geodata

  Vi udvikler forbedret geodata i samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Geodata kan fx være afstand til nærmeste motorvej og kyst, men også beliggenheds- og udsigtsforhold. Det betyder, at det fremover bliver lettere at tage højde for lokale forhold, der kan påvirke ejendommens værdi.

 • Digitalisering af plangrundlaget

  Plangrundlaget fastlægger overordnet, hvad der må bygges på grunde, hvilket har væsentlig betydning for vurderingen af den enkelte grund. Derfor er der blevet arbejdet på en forbedret registrering af plangrundlaget.

 • Ejerne kan se data for deres ejendom

  Som noget nyt får alle boligejere mulighed for at se de centrale data, der ligger til grund for ejendomsvurderingen. De har også mulighed for at rette data, så vi altid arbejder hen imod at sikre et opdateret og præcist grundlag for vurderingerne.