Genoptagelse af ejendomsvurderinger

Som en del af implementeringen af det nye vurderingssystem er der vedtaget en lov, der betyder, at det fra og med den 1. november 2020 ikke længere er muligt at få genoptaget tidligere vurderinger.

Boligejere, der tidligere har betalt skat af en for høj vurdering, har fortsat mulighed for senere at blive kompenseret i vores tilbagebetalingsordning.

Lovændringen betyder, at ejendomsejere til og med den 31. oktober 2020 kunne:

  • Bede om genoptagelse af tidligere vurderinger. Dvs. vurderinger fra alle tidligere år samt omvurderinger, der gælder fra 1. oktober 2020. Genoptagelse gælder alle typer ejendomsvurderinger.
  • Bede om at få genoptaget tidligere vurderinger i forbindelse med ekstraordinær genoptagelse. Dvs. har du tidligere fået ændret en ejendomsvurdering i forbindelse med en ekstraordinær genoptagelse, kan du bede om at få genoptaget de efterfølgende vurderinger med fejl i.
    Læs mere om ændret praksis for genoptagelse ved ekstraordinær genoptagelse

Når du får din nye ejendomsvurdering, får du samtidig adgang til at klage over de vurderinger, der er foretaget efter, at de almindelige vurderinger blev sat i bero. Du får besked om, hvornår og hvordan du kan klage samt, hvad du kan klage over.

Fristen for både anmodning og dokumentation var 31. oktober 2020

Det er ikke længere muligt at bede om genoptagelse af tidligere vurderinger. Fristen for at sende både anmodning og fyldestgørende dokumentation var den 31. oktober 2020. Modtager vi anmodning og dokumentation efter fristen, kan vi ikke behandle din sag. 

Få overblik over frister

Grafikken herunder er en tidslinje, der viser fristen for genoptagelse, og hvad der sker, når du modtager din nye vurdering i e-Boks. Du har mulighed for at få penge tilbage, hvis du har betalt skat af en for høj vurdering. Du kan også klage over både den nye og tidligere vurderinger.

Fristen for at bede om genoptagelse på skat.dk var 31. oktober 2020