Erhvervsejendomme

Ejendomsskatter for erhvervsejendomme beregnes af en videreført vurdering eller et foreløbigt beregningsgrundlag, indtil de nye vurderinger for erhvervsejendomme udsendes. Fra den 1. januar 2022 beregnes dækningsafgiften af grundværdien.