Ejerboliger

Dine ejendomsskatter beregnes af den offentlige vurdering. Hvis din nye vurdering har ændret sig, påvirker det ejendomsskatterne. Som boligejer er du sikret mod pludselige stigninger frem mod 2024. Dette hænger sammen med skattestop på ejendomsværdiskatten og en stigningsbegrænsning på grundskylden.