Præcise data giver korrekte vurderinger

Data er en vigtig kilde for at udføre en vurdering. I Danmark kan vi hente rigtig meget data fra BBR, som er væsentligt for vurderingerne.

Hvad er BBR-data?

Oplysningerne i BBR anvendes til mange formål i både staten, kommunerne og i private virksomheder.

Vurdering i forhold til BBR

Bygnings- og Boligregistret (BBR) indeholder oplysninger om Danmarks grunde, bygninger, tekniske anlæg og private boliger.

Standardiserede offentlige data (grunddata)

En lang række registre rummer oplysninger om fast ejendom, bygninger, geografi og klima.